Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Son Adım Teslimatta Otonom Araçların Kullanılmasına Yönelik Bir Araştırma

12. Ulusal Tedarik Zinciri ve Lojistik Kongresi, Mersin, Turkey, 16 - 17 November 2023, pp.1 Sustainable Development

Evaluation of the Effective Criteria in Personnel Selection in the Logistics Sector Using the DEMATEL Method

1St International Human Resources Management Congress, Kayseri, Turkey, 14 - 15 October 2023, pp.1

Organik Atıkların Geri Kazanımı: Kayseri İli Örneği

The International Symposium on Sustainable Logistics, Mersin, Turkey, 8 - 09 July 2023, pp.1

Sürdürülebilir Son Adım Teslimatta Kargo Dolabı Uygulaması: Literatür Araştırması

The International Symposium on Sustainable Logistics, Mersin, Turkey, 8 - 09 July 2023, pp.1

Son Adım Ev Dışı Teslimat Yöntemi Seçim Kriterlerinin Çok Kriterli Karar Verme ile İncelenmesi

4TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES (ICAENS 2022), Konya, Turkey, 10 - 13 November 2022, pp.1 Sustainable Development

INVESTIGATING THE CAUSAL LINKAGES AMONG ECONOMIC GROWTH, TRANSPORTATION, AND CO2 EMISSION IN TURKEY

2nd International Symposium on Sustainable Logistics, Mersin, Turkey, 23 - 24 June 2022, pp.1 Sustainable Development

MATHEMATICAL MODEL PROPOSAL FOR COLD CHAIN LOGISTICS NETWORK

Uluslararası Üretim ve Tedarik Zinciri Sempozyumu, Sinop, Turkey, 9 - 11 June 2022, pp.1 Sustainable Development

MEASURING CORPORATE SUSTAINABILITY PERFORMANCE: AN EXAMPLE OF FURNITURE COMPANY

17th International Logistics andSupply Chain Congress (LMSCM), İstanbul, Turkey, 17 - 19 October 2019, pp.26 Sustainable Development

MODELING OF REVERSE LOGISTICS NETWORK WITH AGENT BASED SYSTEMS

INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED ANALYSIS AND MATHEMATICAL MODELING, İstanbul, Turkey, 03 July 2017, pp.42

Kapalı Döngü Tedarik Zinciri Ağının Etmen Tabanlı Sistemler İle Modellenmesi

37. Yöneylem Araştırması Ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi, İstanbul, Turkey, 05 July 2017, pp.65 Sustainable Development

Müşteri Davranışlarının Kapalı Döngü Tedarik Zinciri Ağı Tasarımına Etkisi

Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, Antalya, Turkey, 17 May 2017, pp.223-240 Sustainable Development

A review on supply chain network design test problems

XII. International Logistics and Supply Chain Congress, İstanbul, Turkey, 30 October 2014, pp.614-625

Recycling network design for municipal waste management in Ankara

XI. International Logistics and Supply Chain Congress, Kayseri, Turkey, 07 November 2013, pp.1

Kapalı döngü tedarik zinciri ağ tasarımına yeni bir yaklaşım

II. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, Aksaray, Turkey, 16 May 2013, pp.1 Sustainable Development

Integrating forward and reverse flows: a generic model for remanufacturing activity

25th European Conference on Operational Research, Vilnius, Lithuania, 08 July 2012, pp.1

The design of product recovery network: A new mixed integer programming model

3rd International Conference on Industrial Engineering and Operations Management, İstanbul, Turkey, 03 July 2012, pp.1

Tersine Akış İçeren Lojistik Şebekelerinde Teşvik Uygulaması

Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, Konya, Turkey, 10 May 2012, pp.1

Ürünlerin geri kazanımı için lojistik ağı tasarımı ve sezgisel çözüm yöntemi

YA/EM 2011 Yöneylem Araştırması/Endüstri Mühendisliği 31. Ulusal Kongresi, Sakarya, Turkey, 05 July 2011, pp.1

Bütünleşik Lojistik Ağı Tasarımı ve Modellenmesi: Bir Akü Firması Uygulaması

YA/EM 2009 Yöneylem Araştırması/Endüstri Mühendisliği 29. Ulusal Kongresi, Ankara, Turkey, 22 June 2009, pp.1

Books & Book Chapters

SÜRDÜRÜLEBİLİR SON ADIM TESLİMATTA KARGO DOLABI KULLANIMI: LİTERATÜR ARAŞTIRMASI

in: Sürdürülebilirlik İçin Akademik Çalışmalar, Doç. Dr. Emre KUZUGÜDENLİ, Editor, Karadeniz Kitap , İstanbul, pp.27-50, 2023 Sustainable Development

Küresel Tedarik Zinciri Yönetimi

in: Dış Ticarette Güncel Tartışmalar, Doç. Dr. Oğuz ÖCAL Dr. Öğr. Üyesi Volkan HAN, Editor, Çizgi, Konya, pp.93-120, 2022

Tedarik Zinciri Risk Yönetimi

in: Tedarik Zinciri Yönetimi, G. Serap ÇEKEROL, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.196-228, 2021 Sustainable Development

Tedarik Zinciri Yönetimine Giriş

in: Tedarik Zinciri Yönetimi, G. Serap Çekerol, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.1-33, 2021 Sustainable Development

Tedarik Zinciri Ağ Tasarımı

in: Tedarik Zinciri Yönetimi, G. Serap Çekerol, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.168-195, 2021 Sustainable Development

Reverse Logistics Network Design for Recycling of Packaging Waste: A Case Study

in: Sustainable Production and Logistics, Eren Özceylan,Surendra M. Gupta, Editor, CRC, New York , New York, pp.149-171, 2021 Sustainable Development

Metrics

Publication

48

Citation (WoS)

321

H-Index (WoS)

5

Citation (Scopus)

362

H-Index (Scopus)

5

Project

4

Thesis Advisory

3

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals