Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Plajköy kaynağının (Elazığ) hidrojeoloji incelemesi

Maden Tetkik ve Arama Dergisi, no.156, pp.225-240, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

The Hydrogeological investigation of Plajkoy spring (Elazig)

BULLETIN OF THE MINERAL RESEARCH AND EXPLORATION, vol.156, pp.221-235, 2018 (ESCI) identifier identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

FARKLI TÜRDEKİ TOMARZA TAŞININ YAPI VE KAPLAMA TAŞI OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

II. International Congress on Art and Design Research , Kayseri, Turkey, 20 - 21 June 2022, pp.1498-1506

TARİHİ YAPILARDAKİ HASARLI SÜTUNLARIN GÜÇLENDİRİLME YÖNTEMLERİ

9. Uluslararası Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Kongresi, İstanbul, Turkey, 14 - 16 May 2022, pp.81-89 Creative Commons License

Tarihi Yapıların Sütunlarında Görülen Hasar Türleri

7. ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 16 - 18 April 2022, pp.395-402 Creative Commons License

Atık granüle lastiğin harç özellikleri üzerindeki etkisi

3rd International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology, Ankara, Turkey, 15 - 17 December 2021, pp.76 Creative Commons License

İnşaat teknikerliği eğitiminde uygulamalı beton teknolojisi

2nd International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2020), Gaziantep, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2020, Gaziantep, Turkey, 7 - 09 September 2020, pp.98 Creative Commons License