Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The role of renewable energy consumption in economic growth: Evidence from asymmetric causality

RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS, cilt.60, ss.953-959, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Renewable energy consumption-economic growth nexus in Turkey

Renewable and Sustainable Energy Reviews, cilt.28, ss.494-499, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Nexus Between Economic Freedom and Tourist Arrivals: Evidence from Mediterranean Countries

İstanbul İktisat Dergisi - Istanbul Journal of Economics, cilt.70, sa.2, ss.287-301, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

THE EFFECTS OF ECONOMIC GROWTH AND ENERGY CONSUMPTION ON ECOLOGICAL FOOTPRINT AND CARBON EMISSIONS: EVIDENCE FROM TURKEY

Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi, cilt.5, sa.3, ss.667-681, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Energy Consumption-Trade Openness-Economic Growth nexus in G-8 Countries

Kapadokya Akademik Bakış, cilt.1, sa.1, ss.71-97, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Coal consumption and economic growth in Turkey

International Journal of Energy Economics and Policy, cilt.3, ss.193-198, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

DOLAYSIZ YABANCI SERMAYE VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN DİNAMİK ANALİZİ: OECD ÜLKELERİ ÖRNEĞİ

Nevşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.2, sa.2, ss.177-191, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The effects of unemployment, income and education on crime: Evidence from individual data

International Journal of Economic Perspectives, cilt.7, ss.32-40, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Purchasing power parity in the case of Romania: Evidence from structural breaks

International Journal of Economics and Financial Issues, cilt.3, ss.973-976, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

TÜRKİYE’DE SUÇ ORANLARININ SÜREKLİLİĞİ

Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.5, sa.1, ss.85-92, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Competitive environment hypothesis in Turkish banking system

International Journal of Economics and Financial Issues, cilt.1, ss.74-77, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Suçun Sosyoekonomik Belirleyicileri: Kayseri Üzerine Bir Uygulama

Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi, sa.36, ss.15-31, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

TURİZM EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN ANALİZİ; KIBRIS ÖRNEĞİ

Rauf Raif Denktaş ve Dr.Fazıl Küçük 1.Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Sempozyumu, Girne, Kıbrıs (Kktc), 21 - 24 Mart 2019, ss.1-11

Energy Consumption and Economic Growth: Evidence From Micro Data

ASBBS Annual Conference: Las Vegas, Nevada, Amerika Birleşik Devletleri, 21 - 24 Şubat 2013, cilt.20, sa.1, ss.280-288

Kayseri İli Örneğinde Sosyo-Ekonomik Faktörlerin Suça Etki

Suç Önleme Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 7 - 11 Ekim 2011, ss.120-133

Kitap & Kitap Bölümleri

How Does Environmental Degradation React to Stock Market Development in Developing Countries?

Econometrics of Green Energy Handbook: Economic and Technological Development, Muhammad Shahbaz,Daniel Balsalobre-Lorente, Editör, Springer, London/Berlin , Lausanne, ss.291-301, 2020

Eğitim Durumuna Göre İşsizlik ve Histerezis Hipotezi; Türkiye Ekonomisi Üzerine Gözlemler

2000’li Yıllarda Türkiye Ekonomisi: Yapısal Dönüşümler, Ana Sorunlar ve Çözüme Dönük Politika Öneriler, Hayriye ATİK, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.85-90, 2013