Assoc. Prof.

MÜRSEL KARABACAK


Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu

Veterinerlik Bölümü

Laborant ve Veteriner Sağlık Programı

Education Information

2003 - 2008

2003 - 2008

Doctorate

Erciyes University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Veteriner Farmakoloji Ve Toksikoloji, Turkey

1998 - 2003

1998 - 2003

Postgraduate

Erciyes University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Veteriner Farmakoloji Ve Toksikoloji, Turkey

1988 - 1993

1988 - 1993

Postgraduate

Kafkas University, Faculty Of Veterınary Medıcıne, Turkey

Dissertations

2008

2008

Doctorate

Etçi piliçlerde tek başına ve iyonofor grubu antibiyotiklerle birlikte verilen üzüm çekirdeğinin bazı lipit peroksidasyon, hematolojik parametreler ile yemden yararlanma üzerine etkisi

Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Veteriner Farmakoloji Ve Toksikoloji

2003

2003

Postgraduate

Sığır sütlerinin streptomisin ve tetrasiklin kalıntıları yönünden ELISA ile araştırılması

Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Veteriner Farmakoloji Ve Toksikoloji

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Health Sciences, Veterinary Sciences, Pre-Clinical Sciences, Veterinary Pharmacology and Toxicology

Academic Titles / Tasks

2017 - Continues

2017 - Continues

Associate Professor

Kayseri University, Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu, Veterinerlik Bölümü

2009 - Continues

2009 - Continues

Assistant Professor

Erciyes University, Safiye Çıkrıkçıoğlu Myo, Veterinerlik Bölümü

2016 - 2017

2016 - 2017

Assistant Professor

Igdir University, Academy Of Applıed Scıences, -

2001 - 2009

2001 - 2009

Lecturer

Erciyes University, Safiye Çıkrıkçıoğlu Myo, Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği

Managerial Experience

2019 - Continues

2019 - Continues

Birim Stratejik Plan Komisyonu Başkanı

Kayseri University, Yeşilhisar Meslek Yüksekokulu

2019 - Continues

2019 - Continues

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi

Kayseri University, --------------------------------

2019 - Continues

2019 - Continues

Staj Başkanı

Kayseri University, Yeşilhisar Meslek Yüksekokulu, Veterinerlik Bölümü

2019 - Continues

2019 - Continues

Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyesi

Kayseri University, Yahyalı Meslek Yüksekokulu

2019 - Continues

2019 - Continues

Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyesi

Kayseri University, İncesu Meslek Yüksekokulu

2019 - Continues

2019 - Continues

BAP Scientific Commissioner

Kayseri University, --------------------------------

2019 - Continues

2019 - Continues

Head of Ethics Committee

Kayseri University, --------------------------------

2018 - Continues

2018 - Continues

Rektörlük Kalite Komisyonu Üyesi

Kayseri University, --------------------------------

2018 - Continues

2018 - Continues

Bölüm Akademik Teşvik Değerlendirme Komisyonu Üyesi

Kayseri University, Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu, -

2018 - Continues

2018 - Continues

Director of Vocational School

Kayseri University, Yeşilhisar Meslek Yüksekokulu, -

2017 - Continues

2017 - Continues

Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyesi

Kayseri University, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

2017 - Continues

2017 - Continues

Head of Department

Kayseri University, Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu, Veterinerlik Bölümü

2017 - Continues

2017 - Continues

Meslek Yüksekokulu Kurulu Üyesi

Kayseri University, Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu, -

2017 - 2017

2017 - 2017

Head of Department

Igdir University, Academy Of Applıed Scıences, Animal Health and Breeding

2014 - 2016

2014 - 2016

Head of Department

Erciyes University, Veterinerlik

2010 - 2016

2010 - 2016

Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyesi

Erciyes University

Courses

Associate Degree

Associate Degree

Farmakoloji ve Toksikoloji

Postgraduate

Postgraduate

Tez Çalışması 1

Associate Degree

Associate Degree

İç Hastalıkları

Associate Degree

Associate Degree

Mesleki İngilizce

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

2018

2018

The effects of colostrum on some biochemical parameters in the experimental intoxication of rats with paracetamol.

Karabacak M. , Kanbur M., Eraslan G., Siliğ Y., Soyer S., Tekeli M., et al.

Environmental science and pollution research international, vol.25, pp.23897-23908, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

2017

2017

The effects of diosmin on aflatoxin-induced liver and kidney damage

ERASLAN G., Sarica Z. S. , Bayram L. C. , TEKELİ M. Y. , KANBUR M., Karabacak M.

ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, vol.24, no.36, pp.27931-27941, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

2017

2017

TOXICOKINETIC OF CYPERMETHRIN IN BROILER CHICKENS

ERASLAN G., TEKELİ M. Y. , Karabacak M.

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.26, no.7, pp.4704-4710, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

2016

2016

The toxic effect of cypermethrin, amitraz and combinations of cypermethrin-amitraz in rats

KANBUR M., SİLİĞ Y., ERASLAN G., Karabacak M. , Sarica Z. S. , Aahin S.

ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, vol.23, no.6, pp.5232-5242, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

2015

2015

Effects of various freezing and cooking processes on the residues of sulfamethazine in broiler tissues

LİMAN B. C. , KANBUR M., ERASLAN G., Baydan E., Dinc E., Karabacak M.

ANKARA UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.62, no.1, pp.13-16, 2015 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

2015

2015

AMELIORATIVE EFFECT OF COLOSTRUM ON AFLATOXIN-INDUCED BIOCHEMICAL CHANGES IN MICE

ERASLAN G., KANBUR M., Karabacak M. , Sarica Z. S.

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.24, no.2, pp.546-551, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

2013

2013

The Antioxidant Effects of Pumpkin Seed Oil on Subacute Aflatoxin Poisoning in Mice

ERASLAN G., KANBUR M., ASLAN Ö., Karabacak M.

ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY, vol.28, no.12, pp.681-688, 2013 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

2011

2011

The antioxidant effect of wheat germ oil on subchronic coumaphos exposure in mice

Karabacak M. , KANBUR M., ERASLAN G., Sarica Z. S.

ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETY, vol.74, no.7, pp.2119-2125, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

2010

2010

Beneficial effect of pine honey on trichlorfon induced some biochemical alterations in mice

Eraslan G., KANBUR M., SİLİCİ S., Karabacak M.

ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETY, vol.73, no.5, pp.1084-1091, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

2009

2009

Occupational infections in veterinarians Veteriner Hekimlerde Mesleki Enfeksiyonlar

GÜN İ., BALCI E., Karabacak M. , GÖKAHMETOĞLU S., Yazar S., ÖZTÜRK A., et al.

Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, vol.15, no.2, pp.251-254, 2009 (Journal Indexed in SCI Expanded) Sustainable Development identifier identifier identifier

2009

2009

Effects of sodium fluoride exposure on some biochemical parameters in mice: evaluation of the ameliorative effect of royal jelly applications on these parameters.

Kanbur M., Eraslan G., Silici S., Karabacak M.

Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, vol.47, pp.1184-9, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

2015

2015

Genotoxic Effects of some Antituberculosis Drugs and Mixtures in Rats

ARSLAN K., KANBUR M., KARABACAK M. , Sarica Z. S. , TAŞÇIOĞLU N., İŞCAN K. M. , et al.

DRUG RESEARCH, vol.65, no.4, pp.219-222, 2015 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier identifier

2015

2015

The Effects of Grape Seed on Some Biochemical Parameters in Ionophore Antibiotics Treated Broiler

KARABACAK M. , Çınar M., ERASLAN G., KANBUR M., LİMAN B. C. , AKÇAY A.

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol.12, no.1, pp.37-41, 2015 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

2015

2015

The Effects of Grape Seed on Lipid Peroxidation and Haematological Parameters in Broiler Administered Ionophore Antibiotics

KARABACAK M. , LİMAN B. C.

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol.12, no.1, pp.9-17, 2015 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

2007

2007

Effect of the propolis on the performance and carcass characteristics of growing quail

SİLİCİ S., KARABACAK M. , BALCI E., ÇANKAYA S.

Mellifera, vol.7, pp.20-26, 2007 (National Refreed University Journal)

2003

2003

Sığır sütlerinin streptomisin ve tetrasiklin kalıntıları yönünden ELISA yöntemi ile araştırılması

LİMAN B. C. , KARABACAK M.

Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.12, no.3, pp.17-22, 2003 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2017

2017

Ratlarda di(2-etil hekzil)fitalatın bazı biyokimyasal ve lipid peroksidasyon parametreleri üzerine etkileri

SOYER SARICA Z., ARSLAN K., AKÇAY A., KANBUR M., AKYÜZ B., KARABACAK M. , et al.

5. Ulusal Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi, Bursa, Turkey, 01 September 2017, pp.39-40

2014

2014

The effects of colostrum on some biochemical parameters in the experimental intoxications of rats with paracetamol

KARABACAK M. , KANBUR M., ERASLAN G., Siliğ Y.

Science-based Assasment of Laboratory animal welfare, St Petersburg, Russia, 17 November 2014, pp.88

2014

2014

Antioxidant effects of pomegranate seed oil against pentachlorophenol toxicity in rats

SOYER SARICA Z., KARABACAK M. , KANBUR M., ERASLAN G., LİMAN B. C. , TEKELİ M. Y.

Science-based Assasment of Laboratory animal welfare, St Petersburg, Russia, 17 November 2014, pp.98 Sustainable Development

2012

2012

RAtlarda Etambutol'ün Genotoksik Etkileri

ARSLAN K., KARABACAK M. , SOYER SARICA Z., TAŞÇIOĞLU N., KANBUR M.

4. Ulusal Veteriner Zootekni Kongresi, Aydın, Turkey, 24 May 2012, pp.96-97


Citations

Total Citations (WOS): 223

h-index (WOS): 9

Announcements & Documents

Veteriner Genel Farakoloji ve Toksikoloji
Lecture Note
3/24/2020

Kayseri Üniversitesi Safiye Çıkrıkçıoğlu MYO ve Yeşilhisar MYO'da bulunan LVS programları için ders notu (SLAYT)

Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloj....pdf Creative Commons License