Doç.Dr.

MÜRSEL KARABACAK


Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu

Veterinerlik Bölümü

Laborant ve Veteriner Sağlık Programı

Eğitim Bilgileri

2003 - 2008

2003 - 2008

Doktora

Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Veteriner Farmakoloji Ve Toksikoloji, Türkiye

1998 - 2003

1998 - 2003

Yüksek Lisans

Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Veteriner Farmakoloji Ve Toksikoloji, Türkiye

1988 - 1993

1988 - 1993

Yüksek Lisans

Kafkas Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

2008

2008

Doktora

Etçi piliçlerde tek başına ve iyonofor grubu antibiyotiklerle birlikte verilen üzüm çekirdeğinin bazı lipit peroksidasyon, hematolojik parametreler ile yemden yararlanma üzerine etkisi

Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Veteriner Farmakoloji Ve Toksikoloji

2003

2003

Yüksek Lisans

Sığır sütlerinin streptomisin ve tetrasiklin kalıntıları yönünden ELISA ile araştırılması

Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Veteriner Farmakoloji Ve Toksikoloji

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Araştırma Alanları

Sağlık Bilimleri, Veteriner Bilimleri, Klinik Öncesi Bilimler, Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

Kayseri Üniversitesi, Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu, Veterinerlik Bölümü

2009 - Devam Ediyor

2009 - Devam Ediyor

Yrd.Doç.Dr.

Erciyes Üniversitesi, Safiye Çıkrıkçıoğlu Myo, Veterinerlik Bölümü

2016 - 2017

2016 - 2017

Yrd.Doç.Dr.

Iğdır Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, -

2001 - 2009

2001 - 2009

Öğretim Görevlisi

Erciyes Üniversitesi, Safiye Çıkrıkçıoğlu Myo, Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği

Yönetimsel Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Birim Stratejik Plan Komisyonu Başkanı

Kayseri Üniversitesi, Yeşilhisar Meslek Yüksekokulu

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi

Kayseri Üniversitesi, --------------------------------

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Staj Başkanı

Kayseri Üniversitesi, Yeşilhisar Meslek Yüksekokulu, Veterinerlik Bölümü

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyesi

Kayseri Üniversitesi, Yahyalı Meslek Yüksekokulu

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyesi

Kayseri Üniversitesi, İncesu Meslek Yüksekokulu

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

BAP Bilimsel Komisyon Üyesi

Kayseri Üniversitesi, --------------------------------

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Etik Kurul Başkanı

Kayseri Üniversitesi, --------------------------------

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Rektörlük Kalite Komisyonu Üyesi

Kayseri Üniversitesi, --------------------------------

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Bölüm Akademik Teşvik Değerlendirme Komisyonu Üyesi

Kayseri Üniversitesi, Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu, -

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

MYO Müdürü

Kayseri Üniversitesi, Yeşilhisar Meslek Yüksekokulu, -

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyesi

Kayseri Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Bölüm Başkanı

Kayseri Üniversitesi, Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu, Veterinerlik Bölümü

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Meslek Yüksekokulu Kurulu Üyesi

Kayseri Üniversitesi, Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu, -

2017 - 2017

2017 - 2017

Bölüm Başkanı

Iğdır Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Hayvan Sağlığı ve Yetiştirilmesi

2014 - 2016

2014 - 2016

Bölüm Başkanı

Erciyes Üniversitesi, Veterinerlik

2010 - 2016

2010 - 2016

Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyesi

Erciyes Üniversitesi

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2018

2018

The effects of colostrum on some biochemical parameters in the experimental intoxication of rats with paracetamol.

Karabacak M. , Kanbur M., Eraslan G., Siliğ Y., Soyer S., Tekeli M., et al.

Environmental science and pollution research international, cilt.25, ss.23897-23908, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2017

2017

The effects of diosmin on aflatoxin-induced liver and kidney damage

ERASLAN G., Sarica Z. S. , Bayram L. C. , TEKELİ M. Y. , KANBUR M., Karabacak M.

ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, cilt.24, sa.36, ss.27931-27941, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2017

2017

TOXICOKINETIC OF CYPERMETHRIN IN BROILER CHICKENS

ERASLAN G., TEKELİ M. Y. , Karabacak M.

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.26, sa.7, ss.4704-4710, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2016

2016

The toxic effect of cypermethrin, amitraz and combinations of cypermethrin-amitraz in rats

KANBUR M., SİLİĞ Y., ERASLAN G., Karabacak M. , Sarica Z. S. , Aahin S.

ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, cilt.23, sa.6, ss.5232-5242, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2015

2015

AMELIORATIVE EFFECT OF COLOSTRUM ON AFLATOXIN-INDUCED BIOCHEMICAL CHANGES IN MICE

ERASLAN G., KANBUR M., Karabacak M. , Sarica Z. S.

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.24, sa.2, ss.546-551, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2015

2015

Effects of various freezing and cooking processes on the residues of sulfamethazine in broiler tissues

LİMAN B. C. , KANBUR M., ERASLAN G., Baydan E., Dinc E., Karabacak M.

ANKARA UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.62, sa.1, ss.13-16, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

2013

2013

The Antioxidant Effects of Pumpkin Seed Oil on Subacute Aflatoxin Poisoning in Mice

ERASLAN G., KANBUR M., ASLAN Ö., Karabacak M.

ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY, cilt.28, sa.12, ss.681-688, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2011

2011

The antioxidant effect of wheat germ oil on subchronic coumaphos exposure in mice

Karabacak M. , KANBUR M., ERASLAN G., Sarica Z. S.

ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETY, cilt.74, sa.7, ss.2119-2125, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2010

2010

Comparative pharmacokinetics of some injectable preparations containing ivermectin in dogs

Eraslan G., KANBUR M., LİMAN B. C. , Cam Y., Karabacak M. , Altinordulu S.

FOOD AND CHEMICAL TOXICOLOGY, cilt.48, ss.2181-2185, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2010

2010

Beneficial effect of pine honey on trichlorfon induced some biochemical alterations in mice

Eraslan G., KANBUR M., SİLİCİ S., Karabacak M.

ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETY, cilt.73, sa.5, ss.1084-1091, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2009

2009

Occupational infections in veterinarians Veteriner Hekimlerde Mesleki Enfeksiyonlar

GÜN İ., BALCI E., Karabacak M. , GÖKAHMETOĞLU S., Yazar S., ÖZTÜRK A., et al.

Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, cilt.15, sa.2, ss.251-254, 2009 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2009

2009

Effects of sodium fluoride exposure on some biochemical parameters in mice: evaluation of the ameliorative effect of royal jelly applications on these parameters.

Kanbur M., Eraslan G., Silici S., Karabacak M.

Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, cilt.47, ss.1184-9, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2015

2015

The Effects of Grape Seed on Some Biochemical Parameters in Ionophore Antibiotics Treated Broiler

KARABACAK M. , Çınar M., ERASLAN G., KANBUR M., LİMAN B. C. , AKÇAY A.

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt.12, sa.1, ss.37-41, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2015

2015

Genotoxic Effects of some Antituberculosis Drugs and Mixtures in Rats

ARSLAN K., KANBUR M., KARABACAK M. , Sarica Z. S. , TAŞÇIOĞLU N., İŞCAN K. M. , et al.

DRUG RESEARCH, cilt.65, sa.4, ss.219-222, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2015

2015

The Effects of Grape Seed on Lipid Peroxidation and Haematological Parameters in Broiler Administered Ionophore Antibiotics

KARABACAK M. , LİMAN B. C.

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt.12, sa.1, ss.9-17, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2003

2003

Sığır sütlerinin streptomisin ve tetrasiklin kalıntıları yönünden ELISA yöntemi ile araştırılması

LİMAN B. C. , KARABACAK M.

Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.12, sa.3, ss.17-22, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2017

2017

Ratlarda di(2-etil hekzil)fitalatın bazı biyokimyasal ve lipid peroksidasyon parametreleri üzerine etkileri

SOYER SARICA Z., ARSLAN K., AKÇAY A., KANBUR M., AKYÜZ B., KARABACAK M. , et al.

5. Ulusal Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi, Bursa, Türkiye, 01 Eylül 2017, ss.39-40

2014

2014

The effects of colostrum on some biochemical parameters in the experimental intoxications of rats with paracetamol

KARABACAK M. , KANBUR M., ERASLAN G., Siliğ Y.

Science-based Assasment of Laboratory animal welfare, St Petersburg, Rusya, 17 Kasım 2014, ss.88

2014

2014

Antioxidant effects of pomegranate seed oil against pentachlorophenol toxicity in rats

SOYER SARICA Z., KARABACAK M. , KANBUR M., ERASLAN G., LİMAN B. C. , TEKELİ M. Y.

Science-based Assasment of Laboratory animal welfare, St Petersburg, Rusya, 17 Kasım 2014, ss.98

2012

2012

RAtlarda Etambutol'ün Genotoksik Etkileri

ARSLAN K., KARABACAK M. , SOYER SARICA Z., TAŞÇIOĞLU N., KANBUR M.

4. Ulusal Veteriner Zootekni Kongresi, Aydın, Türkiye, 24 Mayıs 2012, ss.96-97


Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 190

h-indeksi (WOS): 8

Duyurular & Dokümanlar

Veteriner Genel Farakoloji ve Toksikoloji
Ders Notu
24.03.2020

Kayseri Üniversitesi Safiye Çıkrıkçıoğlu MYO ve Yeşilhisar MYO'da bulunan LVS programları için ders notu (SLAYT)

Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloj....pdf Creative Commons License