Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

The Validity of the Tourism- Induced EKC Hypothesis: The Case of Turkey

International Journal of Business and Economic Studies, vol.3, no.2, pp.124-138, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Financial Problems of Small and Medium Enterprises and Solution Suggestions

Türk Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, vol.2, no.1, pp.1-16, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

The Impact of Environmental Taxes on Carbon Dioxide Emissions in Turkey

International Journal of Business & Economic Studies, vol.3, no.1, pp.43-54, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

FORENSIC ACCOUNTING AND ITS FUTURE

Premium e-Journal of Social Science (PEJOSS), vol.5, no.15, pp.370-382, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN NOTIFICATIONS OF FOOTBALL CLUBS AND STOCK RETURNS USING EVENT STUDY METHOD

SOSYAL EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, vol.21, no.1, pp.66-75, 2021 (National Refreed University Journal)

BALANCED SCORECARD (BSC) AS A STRATEGIC PERFORMANCE MANAGEMENT TOOL: APPLICATION IN A MULTINATIONAL BANK .

R&S - Research Studies Anatolia Journal , vol.4, no.2, pp.115-129, 2021 (Other Refereed National Journals)

Bibliometric Analysis Of Green Marketing and Environmental Accounting Issues According To Visual Mapping Techniques

Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi, vol.56, no.1, pp.304-328, 2021 (National Refreed University Journal) Creative Commons License Sustainable Development

A Research on the Measurement of Intellectual Capital, Its Reflection on Financial Statements and Reporting

Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi, vol.3, no.2, pp.427-443, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

ADVANTAGES OF THE BRITISH MODEL VAT APPLICATION PROVIDED ON THE TURKISH TAX SYSTEM

Vergi Sorunları Dergisi, no.383, pp.63-72, 2020 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Multi-Dimensional Performance Measurement Models In Businesses And A Research

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, vol.23, no.1, pp.54-72, 2020 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

THE IRON AND STEEL INDUSTRY OF TURKEY EXPORTS CONCENTRATION ANALYSIS

SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNAL, vol.5, no.17, pp.517-524, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Serbest Bölgelerde Vergi Uygulamalarının Yeni Düzenlemeler Çerçevesinde Değerlendirilmesi

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, vol.22, no.1, pp.133-142, 2019 (National Refreed University Journal)

Pazarlama Muhasebesi ve Müşteri Kârlılık Yönetimine Yönelik Genel Bir Değerlendirme

uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi, vol.1, no.3, pp.425-435, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

ISO Measurement Of First And Second 500 Company Industry Activity With Data Envelopment Analysis

Annals Of Probability, vol.9, no.2, pp.771-792, 2016 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

EFQM Mükemmellik Modeli ve Mobilya Sektörüne Yönelik Bir Uygulama

Anaesthesia And Intensive Care, no.31, pp.93-113, 2016 (National Refreed University Journal)

DETERMINATION OF KEY SECTORS IN TURKISH ECONOMY BY USING INPUT-OUTPUT ANALYSIS

Revista Economica, vol.68, no.1, pp.178-192, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

COMPARATIVE ADVANTAGE AND THE PRODUCT MAPPING OF EXPORTING SECTORS IN TURKEY

ASOS JOURNAL, no.18, pp.330-348, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

GELİR VERGİSİ KANUNU ÇERÇEVESİNDE DEĞER ARTIŞ KAZANCI VERGİLEMESİ

HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.8, no.1, pp.95-109, 2015 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

360 DERECE PERFORMANS DEĞERLENDİRME ve GERİ BİLDİRİM SİSTEMİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, no.33, pp.189-201, 2015 (National Refreed University Journal)

EFQM excellence model

International Review of Management and Business Research, vol.2, no.4, pp.980-993, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Geri Gelen Eşyanın Gümrük Vergileri, KDV Ve ÖTV Karşısındaki Durumu.

Muhasebe ve Vergi Uygulamalari Dergisi (MUVU) / Journal of Accounting & Taxation Studies (JATS), vol.6, no.2, pp.23-35, 2013 (International Refereed University Journal) Creative Commons License Sustainable Development

İthalatta Bedel Artırımı ve KDV Sorunu

Yaklaşım Dergisi, no.218, pp.20-23, 2011 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Relationship Between International Trade and Foreign Capital Investments: Evidence from BRICS Countries

3 rd International CEO Communication, Economics, Organization & Social Sciences Congress, Dniprodzerzhynsk, Ukraine, 24 - 25 December 2021, pp.464-470

Impact of International Trade and Foreign Capital Investments on Financial Development: Evidence from Next-11 Countries

3 rd International CEO Communication, Economics, Organization & Social Sciences Congress, Dnipropetrovsk, Ukraine, 24 - 25 December 2021, pp.471-478

Accounting Engineering and Gender Discrimination ABSTRACT

2021 International CEO (Communication, Economics and Organization) Social Sciences Congress, Tbilisi, Georgia, 19 - 22 August 2021, pp.136-137 Sustainable Development

Women Working in Turkey Injustice in the Labor Market

2021 International CEO (Communication, Economics and Organization) Social Sciences Congress, Tbilisi, Georgia, 19 - 20 August 2021, pp.131 Sustainable Development

Accounting Manipulation: The Impact of Fraud and Creative Accounting on Company Performance

Tekirdağ Namık Kemal University Faculty of Economics and Administrative Sciences International Symposium on Public Finance, Tekirdağ, Turkey, 24 - 25 May 2021, pp.3

Green Bond Issue In Financing Renewable Energy Investments: The Case of Turkey

2020 International CEO Communication, Economy, Organization & Social Sciences Congress, Gorazhde, Bosnia And Herzegovina, 18 - 20 December 2020, pp.1-12 Sustainable Development

A Research on Academic Studies in The Fields of Green Marketing and Green Accounting

2020 International CEO Communication, Economy, Organization & Social Sciences Congress, Gorazhde, Bosnia And Herzegovina, 18 - 20 December 2020, pp.112-113 Sustainable Development

Blockchain Technology in the World and Turkey: A General Evaluation of the Financial Sector, Foreign Trade and Tax Regulations

International Conference on Access to Recent Advances in Engineering and Digitalization, Kayseri, Turkey, 5 - 07 March 2020, pp.13-14

Blockchain Technology in the World and Turkey: A General Evaluation of the Financial Sector, Foreign Trade and Tax Regulations

International Conference on Access to Recent Advances in Engineering and Digitalization, Kayseri, Turkey, 5 - 07 March 2020, pp.11-12

DIŞ KAYNAK KULLANIMINA ALTERNATİF NAKDİ SERMAYE ARTIŞI İNDİRİMİ

3. ULUSLARARASI MERSİN SEMPOZYUMU- 3. International Mersin Symposium,, Mersin, Turkey, 31 October - 02 November 2019, pp.53-71

AR ADVANTAGES OF THE BRITISH MODEL VAT APPLICATION PROVIDED ON THE TURKISH TAX SYSTEM

l6. uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi, Niğde, Turkey, 23 - 25 October 2019, pp.127-128 Sustainable Development

NEW TAXATİON MODEL İN FINANCIAL ADMINISTRATIONS: TOURIST TAX PRACTICES AND ASSESSMENT OF TURKEY

XIII. InternaƟonal Balkan and Near Eastern Congress Series on Economics, Business and Management, Tekirdağ, Turkey, 5 - 06 October 2019, pp.889-890 Sustainable Development

TÜRKİYE DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜ İHRACATININ YOĞUNLAŞMA ANALİZİ

İKSAD 3. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Adana, Turkey, 8 - 10 March 2019, pp.174-176

DIŞ TİCARETTE MENŞE VE MENŞE SAPMASININ ÖNEMİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

3. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Adana, Turkey, 8 - 10 March 2019, pp.171-173

USE OF DATA MINING IN THE DETERMINATION OF CREATIVE ACCOUNTINGCONCEPT AND IRREGULARITIES

2.Uluslararası Sosyal Bilimleri Kongresi (USBIK 2019), Nevşehir, Turkey, 31 January 2019, pp.73

A Literature Screening for Marketing Accounting and A General Evaluation

Innovation and Global Issues Congress IV, Antalya, Turkey, 22 November 2018 - 24 November 2019, pp.16-19

E-TİCARETİN VERGİLENDİRİLMESİ

2nd International EMI Entrepreneurship and Social Sciences Congress, Nevşehir, Turkey, 09 November 2018, pp.198-200

Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Muhasebe Meslek Etiği

2nd International EMI Entrepreneurship & Social Sciences Congress, Nevşehir, Turkey, 09 November 2018, pp.685-695

Performance Evaluation in Companies: Prism Model

MECAS III, Budapeşte, Hungary, 19 June 2018, vol.2, no.1, pp.115-116

Books & Book Chapters

ETİĞİN MUHASEBE MESLEĞİ AÇISINDAN ÖNEMİ

in: YÖNETİM VE ETİK, PERİHAN GÖZÜM, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.243-259, 2021

in: Sorularla Genel İşletme, ARİF YILDIZ, Editor, Asos Yayınevi, Elazığ, pp.273-302, 2021

SÜRDÜRÜLEBİLİR MUHASEBE SİSTEMİ YÖNETİMİ

in: HİZMET SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞLETME YÖNETİMİ Seçme Yazılar, Oğuzhan YAVUZ, Editor, DETAY YAYINCILIK, Ankara, pp.63-75, 2021

Türkiye'de Kadın İstihdamı ve Kadına Dair Sosyal Güvenlik Uygulamaları

in: Disiplinlerarası Bakış Açısı ile Kadın Erkek Eşitliği, asuman gölgeli,elif deniz şafak,emel tanyeri mazıcı,hülya argunşah,jale metin kıyıcı,masreka khan,zeynep ölçü dinçer, Editor, efe akademi, Kayseri, pp.257-278, 2020 Creative Commons License

DIŞ TİCARETTE MENŞE VE MENŞE SAPMASININ ÖNEMİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

in: iŞLETMELERDE YÖNTEM VE KAVRAM ÇALIŞMALARI , SERKAN GÜN,ALPER TUTCU, Editor, İktisadi Kalkınma Vakfı Yayınları, Ankara, pp.69-90, 2019 Creative Commons License

OVERVIEW OF MULTI-DIMENSIONAL PERFORMANCE ASSESSMENT METHODS

in: SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER ALANINDA YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLARCİLT 3, ÖZDAŞL,K,Demir,Murat Cem,TİRE,Olcay,ARVAS,İbrahim Sena,oDABAŞI,Uğur Köksal, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.111-143, 2018 Creative Commons License

LOJİSTİK PERFORMANSIN İHRACAT ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

in: RECENT DISCUSSIONS IN SOCIAL SCIENCES, Talas M.,Çiftçi H,Yalçınkaya E. vd., Editor, İksad, İstanbul, pp.408-426, 2018 Creative Commons License

value chain cost analysis

in: STRATEJİK YÖNETİMDE GÜNCEL KONULAR, uygur,a, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.105-131, 2016 Creative Commons License