Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Geleneksel Bir Yoğurt Çeşidi: “Yannık Yoğurdu’’

III. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu , Konya, Turkey, 10 - 12 May 2012, pp.453

Süt İşletmelerimizde Kullanılan Ticari Sıvı Peynir Mayaların Bazı Mikrobiyolojik Özellikleri

VI. Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu , Tekirdağ, Turkey, 21 - 22 May 2000, pp.489-492

Süt Endüstrisinde Aspartam E951

VI. Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu , Tekirdağ, Turkey, 21 - 22 May 2000, pp.479-486