Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Y Kuşağı İlahiyat Öğrencilerinde Model İnsan Algısı

Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.15, sa.15, ss.43-84, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

KÜLTÜR ENDÜSTRİSİ, POPÜLER KÜLTÜR VE YABANCILAŞMA BAĞLAMINDA MEDYA DİN İLİŞKİSİ

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.11, sa.59, ss.590-606, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sır Dizilerinde Kadın

Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.10, sa.10, ss.247-270, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Din Sosyolojisi Perspektifinden Sır Dizileri

Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.2, sa.21, ss.39-61, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Âhiliğin Temel İlkeleri ile Bauman’ın Sosyo-Ekonomik Yaklaşımları Arasında Bir Karşılaştırma

4. Uluslararası Ahilik Sempozyumu, Kırşehir, Türkiye, 27 - 29 Eylül 2018, ss.773-787

KAYSERİ UZUNYAYLA YÖRESİNDE YAŞAMIŞ ÇERKES DİN ADAMLARI VE SOSYOKÜLTÜREL ÇEVRELERİ İLE ETKİLEŞİMLERİ

I. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (USBİK), Kayseri, Türkiye, 30 Ocak - 02 Şubat 2018, ss.72

Kitap & Kitap Bölümleri

Büyü, Din ve Toplum

Kimlik Yayınları, Kayseri, 2020

Kimlik

Din Sosyolojisi, Özcan GÜNGÖR,Rıdvan ŞİMŞEK, Editör, Lisans Yayıncılık, İstanbul, ss.385-428, 2020