Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

OECD Ülkelerinin Grup İçi Ticari İlişkilerinin Ağ Analizi ile Değerlendirilmesi

19. Uluslararası İşletmecilik Kongresi, Kayseri, Turkey, 23 - 25 September 2020, pp.1616-1620

2003-2017 Türkiye’de Ekonomik Büyüme, Reel Döviz Kuru ve Dış Ticaret İlişkileri Nedensellik Analizi

2. Uluslararası Erciyes Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Kayseri, Turkey, 27 - 29 September 2019, pp.165 Sustainable Development

Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları Ve Politik Risk

The 24th International Conference of The International Trade and Finance Association, Kayseri, Turkey, 21 May 2014

Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalığının Ekonomik Yükü

Tıp Teknolojileri Ulusal Kongresi 2011, Antalya, Turkey, 13 October 2011, pp.299-302

Intra-Industry Trade Between Turkey and European Union” Perspective on Turkish Economy

the Third International Conference On Business, Management and Economics (ICBME), İzmir, Turkey, 13 June 2007, vol.3, pp.73-91 Creative Commons License

Books & Book Chapters

ENTROPİ Temelli COPRAS Yöntemi ile AB Ülkelerinin Endüstri 4.0 Düzeylerinin Değerlendirilmesi

in: AVRUPA BİRLİĞİ BAĞLAMINDA KÜRESEL EKONOMİK GELİŞMELER, Prof. Dr. Hatice ERKEKOĞLU,Prof. Dr. Kıvanç Halil ARIÇ, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.104-126, 2022 Sustainable Development

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNİN MAASTRİCHT KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ

in: AVRUPA BİRLİĞİ BAĞLAMINDA KÜRESEL EKONOMİK GELİŞMELER, Prof. Dr. Hatice ERKEKOĞLU,Prof. Dr. Kıvanç Halil ARIÇ, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.1-19, 2022 Sustainable Development

Covid 19’un Uluslararası Ticarette Etkisi: G-20 Ülkelerine Yönelik Bir Panel Veri Analizi.

in: 2000'li Yıllarda Dünya Ekonomisinde Dönüşüm, Hatice Erkekoğlu,Kıvanç Halil Arıç, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.89-116, 2021

Bilgi, İletişim Teknolojileri ve İhracat: Üst Orta Gelirli Yükselen Ekonomiler için Panel Veri Analizi

in: 2000'li Yıllarda Dünya Ekonomisinde Dönüşüm, Hatice Erkekoğlu,Kıvanç Halit Arıç, Editor, Ekin, Bursa, pp.51-70, 2021

Doğu ve Güneydoğu Asya Ülkelerinin AB Ülkelerine Elektronik Ürün İhracatı: Ağ Analizi Yaklaşımı

in: Yükselen Asya: Makro Göstergeler, Çevre, Enerji, Büyüme İlişkileri ve Kalkınma Deneyimleri, Hatice Erkekoğlu,Kıvanç Halil Arıç, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.55-84, 2020 Creative Commons License

Yükselen Asya Ülkelerinin Ürün Grupları Bazında Dış Ticaretlerinin Dönüşümü ve Bazı Tespitler

in: Yükselen Asya: Makro Göstergeler, Çevre, Enerji, Büyüme İlişkileri ve Kalkınma Deneyimleri, Hatice Erkekoğlu,Kıvanç Halil Arıç, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.41-54, 2020 Creative Commons License

Uluslararası Kurumların Değişen Rolleri, Yeniden Yapılanmaya Yönelik Kriterler

in: Finansal Mimarinin Genel Yapısı, Toprak M., Bayraktar Y., Erarslan C., Editor, Der Yayınları, İstanbul, pp.41-62, 2014

2000’li Yıllarda Türkiye Ekonomisi: Yapısal Dönüşümler, Ana Sorunlar ve Çözüme Dönük Politika Önerileri

in: , Türkiye’nin Dış Ticaretinin Ülke Gruplarına Göre Analizi ve Bazı Tespitler, Atik H., Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.355-374, 2013

Metrics

Publication

51

Citation (WoS)

2

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

6

H-Index (Scopus)

1

Project

2

Thesis Advisory

13

Open Access

6
UN Sustainable Development Goals