Publications & Works

Articles Published in Other Journals

ÖRGÜTE OLAN BAĞLILIK DÜZEYİNİN KURUM İÇİ GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİNE ETKİSİ, PERAKENDECİLİK SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, no.61, pp.91-118, 2022 (International Refereed University Journal)

Muhasebe Meslek Elemanlarının Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Hakkında Bir Araştırma: Kayseri İli Örneği

Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.5, no.2, pp.169-187, 2021 (International Refereed University Journal)

COVID-19 SÜRECİNDE SAĞLIK KURUMLARINDA ALGILANAN ÖRGÜTSEL GÜVENİN ÇALIŞANIN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK SEVİYESİNE ETKİSİ

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, vol.24, no.4, pp.813-828, 2021 (International Refereed University Journal) Sustainable Development

Hemşirelik Mesleğinde Dijital Okuryazarlık: Kayseri İli Örneği

Ekonomi İşletme Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Dergisi, vol.7, no.2, pp.336-352, 2021 (International Refereed University Journal)

COVİD-19 PANDEMİSİ KAYNAKLI UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE ÖĞRENCİLERİN SOSYAL DESTEK ALGILARI VE ÖZGÜVEN DÜZEYLERİNİN RUH SAĞLIĞINA ETKİSİ: KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.7, no.2, pp.58-80, 2021 (International Refereed University Journal) Sustainable Development

Apartman Yöneticilerinin Finansal Okuryazarlık Düzeyleri Hakkında Bir Araştırma, Yozgat İli Örneği

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.2, no.2, pp.43-58, 2020 (National Refreed University Journal)

ÖZEL SERMAYELİ MEVDUAT BANKALARINDA KARLILIĞA ETKİ EDEN FAKTÖRLER

ULUSLARARASI FİNANSAL EKONOMİ VE BANKACILIK UYGULAMALARI DERGİSİ, vol.1, no.2, pp.43-62, 2020 (National Refreed University Journal)

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Girişimcilik Eğiliminin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: Kayseri Üniversitesi Örneği

Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.4, no.2, pp.312-335, 2020 (International Refereed University Journal)

SAĞLIK SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARININ KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ALGILARI, KAMU-ÖZEL ORTAKLIĞI ÖRNEĞİ

Kayseri Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.2, no.1, pp.1-14, 2020 (National Refreed University Journal)

Sağlık Sektörü Çalışanlarının İç Girişimcilik Düzeyleri

Ekonomi İşletme Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Dergisi, vol.6, no.1, pp.110-130, 2020 (International Refereed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Algılanan Örgütsel Adaletin Çalışanların Girişimcilik Eğilimine Etkisi: Yozgat İli Örneği

Selçuk Zirvesi 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Konya, Turkey, 12 - 13 December 2020, pp.49-64

Doğal Taş Ürünlerinin Pazarlamasında Kullanılan Stratejiler: Denizli Örneği

3. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sosyal ve Teknik Bilimler Kongresi, Aydın, Turkey, 28 - 30 April 2016, vol.3, no.1, pp.1-10

Books & Book Chapters

Beyaz YakalıÇalışanların Psikolojik Sermaye Düzeylerine Yönelik Betimsel Bir Değerlendirme

in: YÖNETİM, STRATEJİ VE ORGANİZASYON ALANINDA BİLİMSEL TARTIŞMALAR, Dr. Şahin Karabulut, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.193-210, 2021