Publications & Works

Articles Published in Other Journals

COVİD-19 PANDEMİSİ KAYNAKLI UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE ÖĞRENCİLERİN SOSYAL DESTEK ALGILARI VE ÖZGÜVEN DÜZEYLERİNİN RUH SAĞLIĞINA ETKİSİ: KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.7, no.2, pp.58-80, 2021 (International Refereed University Journal)

ÖZEL SERMAYELİ MEVDUAT BANKALARINDA KARLILIĞA ETKİ EDEN FAKTÖRLER

ULUSLARARASI FİNANSAL EKONOMİ VE BANKACILIK UYGULAMALARI DERGİSİ, vol.1, no.2, pp.43-62, 2020 (National Refreed University Journal)

Apartman Yöneticilerinin Finansal Okuryazarlık Düzeyleri Hakkında Bir Araştırma, Yozgat İli Örneği

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.2, no.2, pp.43-58, 2020 (National Refreed University Journal)

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Girişimcilik Eğiliminin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: Kayseri Üniversitesi Örneği

Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.4, no.2, pp.312-335, 2020 (International Refereed University Journal)

SAĞLIK SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARININ KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ALGILARI, KAMU-ÖZEL ORTAKLIĞI ÖRNEĞİ

Kayseri Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.2, no.1, pp.1-14, 2020 (National Refreed University Journal)

Sağlık Sektörü Çalışanlarının İç Girişimcilik Düzeyleri

Ekonomi İşletme Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Dergisi, vol.6, no.1, pp.110-130, 2020 (International Refereed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Algılanan Örgütsel Adaletin Çalışanların Girişimcilik Eğilimine Etkisi: Yozgat İli Örneği

Selçuk Zirvesi 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Konya, Turkey, 12 - 13 December 2020, pp.49-64

Doğal Taş Ürünlerinin Pazarlamasında Kullanılan Stratejiler: Denizli Örneği

3. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sosyal ve Teknik Bilimler Kongresi, Aydın, Turkey, 28 - 30 April 2016, vol.3, no.1, pp.1-10