Assoc. Prof. AHMET TERZİ


Develi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü

Sağlık Yönetimi Ana Bilim Dalı


Research Areas: Accounting, Finance

Metrics

Publication

23

Thesis Advisory

1

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2012 - 2017

2012 - 2017

Doctorate

Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Turkey

2008 - 2010

2008 - 2010

Postgraduate

Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Turkey

2004 - 2007

2004 - 2007

Undergraduate

Erciyes University, Nevşehir İktisadi Ve İdari Bilimler Fak., işletme, Turkey

Foreign Languages

B1 Intermediate

B1 Intermediate

English

Certificates, Courses and Trainings

2022

2022

Model Fabrika Eğitmeni Yetiştirme Programı

Other

TÜBİTAK TÜSSİDE

Research Areas

Accounting

Finance

Academic Titles / Tasks

2023 - Continues

2023 - Continues

Associate Professor

Kayseri University, Develi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü

2019 - 2023

2019 - 2023

Assistant Professor

Kayseri University, Develi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü

2017 - 2019

2017 - 2019

Assistant Professor

Ardahan University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Department Of Busıness

2011 - 2017

2011 - 2017

Lecturer

Ardahan University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Department Of Busıness

Managerial Experience

2023 - Continues

2023 - Continues

Pedagojik Formasyon Birimi Üyesi

Kayseri University, Rektörlük

2023 - Continues

2023 - Continues

Birim Stratejik Plan Komisyonu Başkanı

Kayseri University, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

2023 - Continues

2023 - Continues

Director of The Institution

Kayseri University, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

2023 - Continues

2023 - Continues

Birim Kalite Komisyonu Başkanı

Kayseri University, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

2023 - Continues

2023 - Continues

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

Kayseri University, Develi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

2023 - Continues

2023 - Continues

Strategy Development Board Member

Kayseri University, Rektörlük

2022 - Continues

2022 - Continues

Rektörlük Akademik Teşvik Değerlendirme Komisyonu Üyesi

Kayseri University, Rektörlük

2022 - Continues

2022 - Continues

Member of the Senate

Kayseri University, Develi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü

2022 - Continues

2022 - Continues

Academic Performance D. Board Member

Kayseri University, Rektörlük

2022 - Continues

2022 - Continues

Adaptation/Exemption Committee Member

Kayseri University, Develi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü

2019 - Continues

2019 - Continues

Vice Dean

Kayseri University, Develi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü

2018 - 2019

2018 - 2019

Manager of Research and Application Center

Ardahan University, Research Center For Islamıc Economıcs And Fınance

2017 - 2019

2017 - 2019

Head of Department

Ardahan University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Department Of Busıness

2016 - 2019

2016 - 2019

Anabilim Dalı Akademik Kurul Üyesi

Ardahan University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Department Of Busıness

2011 - 2013

2011 - 2013

Deputy Head of Department

Ardahan University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Department Of Busıness

Courses

Undergraduate

Undergraduate

GENEL MUHASEBE 2

Postgraduate

Postgraduate

Sağlık Kurumları Muhasebesi (YL İÖ)

Postgraduate

Postgraduate

Sağlık Kurumları Muhasebesi (YL)

Undergraduate

Undergraduate

Sağlık Kurumlarında Maliyet Muhasebesi 2

Undergraduate

Undergraduate

Sağlık Kurumlarında Maliyet Muhasebesi 1

Undergraduate

Undergraduate

Genel Muhasebe 1

Postgraduate

Postgraduate

Sağlık Kurumları Muhasebesi

Undergraduate

Undergraduate

Maliyet Muhasebesi

Undergraduate

Undergraduate

Maliyet Muhasebesi 2

Undergraduate

Undergraduate

Genel Muhasebe

Undergraduate

Undergraduate

Envanter ve Bilanço

Postgraduate

Postgraduate

İleri Finansal Muhasebe

Doctorate

Doctorate

Sektörel Muhasebe Uygulamaları

Undergraduate

Undergraduate

Envanter ve Bilanço (İ.Ö.)

Undergraduate

Undergraduate

Maliyet Muhasebesi I

Research Infrastructure Information

April 2018

April 2018

Ardahan Üniversitesi İslam İktisadı ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi

Implementation and Research Center - Directorate

Terzi A., Oral İ. O., Yılmaz C.

Articles Published in Other Journals

2018

2018

ACCOUNTING REGULATIONS: WHO CALLS THE SHOTS?

Terzi A.

Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi , vol.39, no.39, pp.20-29, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2022

2022

MUHASEBE ve MUHASEBECİ KAVRAMLARINA İLİŞKİN SOSYAL MEDYA KULLANICILARININ ALGILARI

Terzi A., Şahin A. S.

ASES IV. INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES , Eskişehir, Turkey, 17 - 19 December 2022

2020

2020

TMS 41 ve TMS2 Kapsamında Çay Üretim Faaliyetlerinin İncelenmesi ve Muhasebeleştirilmesi

Terzi A., Salman Ü. N.

3. Uluslararası Sosyal Bilimleri Kongresi, Kayseri, Turkey, 29 - 31 January 2020, pp.120

2018

2018

Altına Dayalı Kira sertifikası Uygulamasının İslam Ekonomisinde Varlık Yönetimi Açısından Değerlendirilmesi

Terzi A., Yılmaz C.

1. Uluslararası Siyaset ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Ardahan, Turkey, 10 - 11 October 2018, pp.1

2018

2018

BORSA İSTANBUL İNŞAAT VE BAYINDIRLIK SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN ŞİRKETLERİN FİNANSAL SIKINTI GÖSTERGELERİNİN TESPİTİ

Terzi A., Yılmaz C.

4. Uluslararası Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.1

2018

2018

THE ANALYZE AND APPLICATION OF ACTIVITY BASED COSTING AND TIME DRIVEN ACTIVITY BASED COSTING METHODS IN FOOD INDUSTRY

Terzi A.

4. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu, Paris, France, 27 - 28 April 2018, pp.1

Books & Book Chapters

2022

2022

BİR YALIN ÜRETİM TEKNİĞİ OLARAK SMED UYGULAMASININ MALİYET AZALTMA ÇALIŞMALARINA ETKİSİ (MALİYETLERİ SMED’LE)

Terzi A.

in: MALİYET VE YÖNETİM MUHASEBESİNDE SEÇME KONULAR – 2, Ahmet Vecdi CAN,Metehan KÜÇÜKER, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.26-47, 2022 Creative Commons License

2022

2022

Sağlık İşletmelerinde Maliyet ve Yönetim Muhasebesi Uygulamalarının Önemi

Terzi A., Şahin A. S.

in: Sağlık Ekonomisi, Nadide Sevil TÜLÜCE, Editor, Çizgi Kitabevi, İstanbul, pp.179-199, 2022

2022

2022

Stratejik Maliyet Yönetimi ve Türkiye’deki Sağlık Kurumlarında Uygulanmasının Gerekliliği Üzerine Bir Çalışma

Terzi A.

in: SOSYAL BİLİMLER ALANINDAKİ GELİŞMELER 1, Oğuz Han Öztay,Serap Sarıbaş, Editor, Duvar Yayınları, İzmir, pp.43-67, 2022

2019

2019

KAŞAR ÜRETİMİNDE FAALLİYET TABANLI MALİYETLEME YÖNTEMİNİN UYGULANMASI

Terzi A.

in: Sosyal Beşeri ve İdari Bilimlerde Akademik Çalışmalar 2019, Zafer Gölen Sevilay Özer, Editor, IVPE, Podgorica, pp.319-334, 2019

2018

2018

ZEKATIN İŞLETMELERDE HESAPLANMASI VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Terzi A.

in: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Yenilikçi Yaklaşımlar Cilt 3, Kürşat Özdaşlı Murat Cem Demir,Olcay Tire,İbrahim Sena Arvas,Köksal Odabaş, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.43-54, 2018

Scientific Refereeing

December 2021

December 2021

Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

Other Indexed Journal

November 2020

November 2020

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

September 2019

September 2019

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Dergisi (MAKUUBD)

Other Indexed Journal

December 2018

December 2018

süleyman demirel üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler fakültesi dergisi

Other Indexed Journal

Tasks In Event OrganizationsJury Memberships

June-2023

June 2023

Post Graduate

Post Graduate - Kayseri Üniversitesi

June-2023

June 2023

Post Graduate

Post Graduate - Kayseri Üniversitesi

June-2023

June 2023

Post Graduate

Post Graduate - Kayseri Üniversitesi

April-2023

April 2023

Doctorate

Doctorate - Kayseri Üniversitesi

April-2023

April 2023

Doctorate

Doctorate - Kayseri Üniversitesi

November-2022

November 2022

Doctorate

Doctorate - Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

March-2022

March 2022

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Kayseri Üniversitesi

March-2022

March 2022

Post Graduate

Post Graduate - Kapadokya Üniversitesi

February-2022

February 2022

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Appointment Academic Staff - Kayseri Üniversitesi

January-2022

January 2022

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

January-2022

January 2022

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Kayseri Üniversitesi

January-2022

January 2022

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

January-2021

January 2021

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

August-2020

August 2020

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

June-2019

June 2019

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Kafkas Üniversitesi

June-2019

June 2019

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Kafkas Üniversitesi

June-2019

June 2019

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Kafkas Üniversitesi

May-2018

May 2018

Post Graduate

Post Graduate - Kafkas Üniversitesi