Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Optimum design of linear and circular antenna arrays using equilibrium optimization algorithm

International Journal of Microwave and Wireless Technologies, 2021 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

An interactive web based toolkit for multi focus image fusion

Journal of Web Engineering, cilt.14, ss.117-135, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Fusion of multi-focus images using differential evolution algorithm

Expert Systems with Applications, cilt.37, ss.8861-8870, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A comparison of criterion functions for fusion of multi-focus noisy images

Optics Communications, cilt.282, ss.3231-3242, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Using digital signatures in wireless portable remote health monitoring systems Kablosuz taşinabi̇li̇r uzaktan saǧlik i̇zleme si̇stemleri̇nde sayisal i̇mza kullanimi

Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, cilt.23, ss.531-538, 2008 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Çoklu-Odaklı Görüntülerin Genetik Algoritma Kullanılarak Birleştirilmesi

Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, cilt.5, sa.1, ss.25-37, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İçme Suyu Temin Sistemlerinin SCADA Sistemleri ile Uzaktan Kontrolü ve Pompaların Hidrolik Analizi

10. Pompa, Vana ve Kompresör Kongresi, Ankara, Türkiye, 13 - 14 Şubat 2020, ss.113-117 Creative Commons License

Image Watermarking using DC Component of DCT

ICIT 2015 The 7th International Conference on Information Technology, Amman, Ürdün, 15 Mayıs 2015, ss.344-348 Creative Commons License

A Novel Web Application for Image Fusion

ICIT 2015 The 7th International Conference on Information Technology , Amman, Ürdün, 15 Mayıs 2015, ss.397-401 Creative Commons License

Plane Segmentation of Kinect Point Clouds using RANSAC

7th International Conference on Information Technology, ICIT 2015, Amman, Ürdün, 01 Mayıs 2015, ss.545-551 Creative Commons License

Sınırlı Alan Derinliğini Artırmak İçin Genetik Algoritmaya Dayalı Yeni Bir Yöntem

Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu, ASYU 2012, Trabzon, Türkiye, 03 Temmuz 2012, ss.30-34 Creative Commons License

Genetik Algoritma Kullanarak Resim Uzayında Çoklu-Algılayıcılı Görüntü Birleştirme

Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu, ASYU 2012, Trabzon, Türkiye, 03 Temmuz 2012, ss.42-46 Creative Commons License

Çoklu Algılayıcılardan Alınan Görüntülerde Eşleştirme Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Sempozyumu, FEEB 2011, Elazığ, Türkiye, 05 Ekim 2011, ss.110-114 Creative Commons License

A comparison of image fusion methods on visible, thermal and multi-focus images for surveillance applications

4th International Conference on Imaging for Crime Detection and Prevention, ICDP 2011, London, İngiltere, 01 Ocak 2011, ss.1-6 Creative Commons License

Extending depth-of-field of a digital camera using particle swarm optimization based image fusion

14th IEEE International Symposium on Consumer Electronics, ISCE 2010, Braunschweig, Almanya, 7 - 10 Haziran 2010 Creative Commons License identifier

Multi-Focus Image Fusion In Spatial Domain Using Artificial Bee Colony Optimization Algorithm

International Symposium on INnovations in Intelligent SysTems and Applications, INISTA 2010, Kayseri, Türkiye, 21 Temmuz 2010, ss.1-5 Creative Commons License

Görünür ve Termal Görüntülerin Birleştirilmesinde Kullanılan Çoklu-Ölçekli Yöntemlerin Karşılaştırılması

Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, UZALCBS 2010, Kayseri, Türkiye, 01 Haziran 2010, ss.1-5 Creative Commons License

Extending depth-of-field by image fusion using multi-objective genetic algorithm

2009 7th IEEE International Conference on Industrial Informatics, INDIN 2009, Cardiff, İngiltere, 23 - 26 Haziran 2009, ss.331-336 Creative Commons License identifier identifier

A comparison of different focus measures for use in fusion of multi-focus noisy images

4th International Conference on Information Technology, ICIT 2009, Amman, Ürdün, 03 Haziran 2009, ss.1-5 Creative Commons License

Genetik Algoritma Kullanarak Görüntü Kaynaştırma Tabanlı Görünür Damgalama

3. Uluslararasi Katilimli Bilgi Guvenligi ve Kriptoloji Konferansi, ISCTURKEY 2008, Ankara, Türkiye, 25 Aralık 2008, ss.178-182 Creative Commons License

Multi-Focus Image Fusion Using A Fuzzy Criterion Function

6th International Symposium on Intelligent And Manufacturing Systems, IMS 2008, Sakarya, Türkiye, 14 Ekim 2008, ss.1-5 Creative Commons License

Çoklu-Odaklı Resimlerin Birleştirilmesi İçin Bölge Tabanlı Bulanıklaştırmaya Dayalı Yeni Bir Metod

2. Uzaktan Algilama ve Cografi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, UZALCBS 2008, Kayseri, Türkiye, 13 Ekim 2008, ss.612-620 Creative Commons License

Parçacık Sürü Optimizasyonu ile DWT-SVD Tabanlı Resim Damgalama

Uluslararası Katılımlı Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı, ISCTURKEY 2007, Ankara, Türkiye, 13 Aralık 2007, ss.213-218 Creative Commons License

Yapay Sinir Aglari Ve Cografi Bilgi Sistemlerindeki Uygulamalari

Ulusal Cografi Bilgi Sistemleri Kongresi, CBS 2007, Trabzon, Türkiye, 30 Ekim 2007, ss.1-5 Creative Commons License

Çok-odaklı Görüntü Birleştirme İçin Netlik Ölçütlerinin Değerlendirilmesi

3. Ulusal Muhendislik Olcmeleri Sempozyumu, Konya, Türkiye, 24 Ekim 2007, ss.1-5 Creative Commons License

A Low-Cost Wireless Healthcare Monitoring System And Communication to a Clinical Alarm Station

5th INTERNATIONAL CONFERENCE on ELECTRICAL and ELECTRONICS ENGINEERING, ELECO 2007, Bursa, Türkiye, 05 Aralık 2007, ss.1-5 Creative Commons License

Cep Bilgisayarı (PDA) Tabanlı Taşınabilir Kablosuz Elektrokardiyogram İzleme ve Alarm Sistemi

Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, ELECO 2006, Bursa, Türkiye, 06 Aralık 2006, ss.6-10 Creative Commons License

Taşınabilir Uzaktan Sağlık İzleme Sistemlerine Yeni Bir Yaklaşım: Mobil Sağlık Danışmanı

URSI Turkiye 2006, 3. Bilimsel Kongresi, Ankara, Türkiye, 06 Eylül 2006, ss.523-525 Creative Commons License

Skin wound analysis using digital image processing Deri üzerindeki yaralarin sayisal görü ntü işleme ile analizi

IEEE 13th Signal Processing and Communications Applications Conference, SIU 2005, Kayseri, Türkiye, 16 - 18 Mayıs 2005, cilt.2005, ss.645-648 Creative Commons License identifier

Voice Recognition Based On Neural Networks

IJCI Proceedings of International Conference on Signal Processing, ICSP 2003, Çanakkale, Türkiye, 01 Haziran 2003, ss.280-285 Creative Commons License