Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

HULLED WHEAT FARMING IN DEVELI

CURRENT TRENDS IN NATURAL SCIENCES , vol.5, no.9, pp.115-119, 2016 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sustainable Soil Productivity in Organic Farming

2. Uluslararası Tarım, Gıda, Veteriner ve Eczacılık Bilimleri Kongresi, Belgrade, Serbia, 19 - 21 May 2023, pp.21-29 Creative Commons License Sustainable Development

Organic Crop Production in Turkey

2. Uluslararası Tarım, Gıda, Veteriner ve Eczacılık Bilimleri Kongresi , Belgrade, Serbia, 19 - 21 May 2023, pp.8-20 Creative Commons License Sustainable Development

Crop Rotation in Sivas

11. Uluslararası Tarım, Hayvancılık ve Kırsal Kalkınma Kongresi, Muş, Turkey, 3 - 05 March 2023, pp.1063-1078 Creative Commons License Sustainable Development

Crop Rotation in Kayseri

11. Uluslararası Tarım, Hayvancılık ve Kırsal Kalkınma Kongresi, Muş, Turkey, 3 - 05 March 2023, pp.1045-1062 Creative Commons License Sustainable Development

REGISTERED ANCIENT WHEAT: DEVELI GACERI

3.ULUSLARARASI DEVELİ - AŞIK SEYRANİ VE TÜRK KÜLTÜRÜ KONGRESİ, Kayseri, Turkey, 30 June - 02 July 2022, vol.1, pp.251-263 Creative Commons License Sustainable Development

DROUGHT and STUBBLE BURNING

AGRO INTERNATIONAL CONFERENCE ON AGRICULTURE, Ganca, Azerbaijan, 4 - 06 June 2022, vol.1, pp.33-42 Creative Commons License Sustainable Development

THE FUTURE OF AGRICULTURE AND NEW EMPLOYMENT AREAS IN AGRICULTURE

ISPEC 9th INTERNATIONAL CONFERENCE on AGRICULTURE, ANIMAL SCIENCES and RURAL DEVELOPMENT, Burdur, Turkey, 19 - 20 March 2022, pp.911-922 Creative Commons License Sustainable Development

Organic Field Crops Production Factors

II. International Congress of the Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology-2021, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 25 - 29 October 2021, vol.1, no.78, pp.74-80 Creative Commons License Sustainable Development

Agriculture and Rural Development

ISPEC 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON AGRICULTURE, ANIMAL SCIENCES AND RURAL DEVELOPMENT, Muş, Turkey, 18 - 19 September 2021, pp.372-381 Creative Commons License Sustainable Development

Possible Cultivation some Maize Cultivars for Ensilage as Second Crop under Kayseri Conditions

Croatian and 10th International Symposium on Agriculture, Opataja, Croatia, 3 - 06 February 2015, pp.1

Selenium Supplementand Csy/Met Indexin Three Barley Cultivars

International Agriculture Congress' 2014, Bucuresti, Romania, 2 - 06 September 2014

Required Total Growing Degree Days (GDD) for Some Growth Stages of Facultative Wheat at Winter, Freezing and Spring Sowing

1st Central Asia Congress on Modern Agricultural Techniques and Plant Nutrition, Kyrgyzstan, 1 - 04 October 2013, vol.2, no.2, pp.1495-1502

Adaptation of Some Corn Genotypes to Kayseri Conditions for Grain Yield

1st Central Asia Congress on Modern Agricultural Techniques and Plant Nutrition, Kyrgyzstan, 1 - 04 October 2013, vol.2, no.2, pp.1485-1494

KAYSERİ İLİNDE BUĞDAY TARIMI, VERİMLİLİK SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

10. Tarla Bitkileri Kongresi, Konya, Turkey, 1 - 04 October 2013, pp.184-189 Sustainable Development

BİYOLOJİK MÜCADELENİN ÖTESİNDE BACILLUS THURINGIENSIS: BİYOFERTİLİZER-BİYOSTİMÜLATÖR

V. Organik Tarım Sempozyumu, Samsun, Turkey, 1 - 04 September 2013, pp.232-240 Sustainable Development

Kayseri İli Yahyalı İlçesinde Silajlık Mısır Yetiştirme Olanakları

I. Yahyalı Sempozyumu, Kayseri, Turkey, 1 - 04 December 2012, pp.262-270

Different Plant Rotation Systems for Irrigated Field Crops of Erzurum

1st International Anatolian Sugar Beet Symposium, Turkey, 1 - 04 November 2012, pp.250-260

Marker assisted selection in cereals

Eurobiotech Agriculture Symposium, Kayseri, Turkey, 12 - 14 April 2012, vol.161, pp.8-9 identifier

Use Of Molecular Markers In Wheat Breeding

European Biotechnology Congress 2011, İstanbul, Turkey, 28 September - 01 October 2011, pp.1-5 Creative Commons License

Kayseri İli İncesu İlçesinde Organik Tahıl Üretim Potansiyeli

I. Ulusal İncesu Sempozyumu, Kayseri, Turkey, 1 - 04 October 2010, vol.3, pp.369-381

Kayseri İli İncesu İlçesinde Tahıl Tarımı, Verimlilik Sorunları Ve Çözüm Önerileri

I. Ulusal İncesu Sempozyumu, Kayseri, Turkey, 1 - 04 October 2010, vol.3, pp.359-367

Alternatif karakterli buğday çeşitlerinin kışlık, dondurma ve yazlık ekim zamanlarına verim tepkisi

Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, Hatay, Turkey, 1 - 04 September 2009, vol.1, pp.409-413

Ekim sıklıklarının Tokak 157/37 ve Tarm-92 arpa çeşitlerinde bitki gelişmesi ve verim üzerine etkileri

Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, Hatay, Turkey, 1 - 04 September 2009, pp.520-525

Bazı arpa genotiplerinin tuzluluğa toleranslarının belirlenmesi. I. Çimlendirme denemesi

Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, Erzurum, Turkey, 1 - 04 October 2007, no.3, pp.188-192

Çinko dozlarının tokak 157/37 arpa çeşidinin verim ve bazı agronomik karakterlerine etkisi

Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, Erzurum, Turkey, 1 - 04 October 2007, vol.1, pp.231-235

Bazı arpa genotiplerinin tuzluluğa toleranslarının belirlenmesi. II. Saksı denemesi

Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, Erzurum, Turkey, 1 - 04 October 2007, vol.1, pp.193-197

Farklı dozlarda çinko gübrelemesinin kırik buğday çeşidinin verim ve verim öğelerine etkisi

Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, Erzurum, Turkey, 1 - 04 October 2007, vol.1, pp.284-288 Sustainable Development

Erzurum koşullarında yetiştirilen mısır çeşitlerinin mineral beslenme farklılıklar

Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, Erzurum, Turkey, 1 - 04 October 2007, vol.1, pp.272-276

Books & Book Chapters

Develi’de Tarım ve Hayvancılık Sektörüneyönelik Uygulama ve Tesis Projeleri

in: Develi'de Örnek Bir Yerel Kalkınma Planlaması DETOK Teknik Planlamaya Geçiş, ed. Akgül B.,Çelik T.,Dağlı A.,Çöteli M.G., Editor, Nobel Kitapevi Yayınları, Adana, pp.253-263, 2015

Develi’de Tarım ve Hayvancılık Sektörüneyönelik Uygulama ve Tesis Projeleri

in: Develi'de Örnek Bir Yerel Kalkınma Planlaması DETOK Teknik Planlamaya Geçiş, ed. Akgül B., Çelik T., Dağlı A., Çöteli M.G., Editor, Nobel Kitapevi Yayınları, Adana, pp.253-263, 2015

YAHYALI DA TARIMIN GELECEĞİ ve TARIMDA YENİ İSTİHDAM ALANLARI

in: YAHYALI ARAŞTIRMA VE İSTİHDAMI GELİŞTİRME MERKEZİ PROJESİ, Prof. Dr. Ekrem Erdem, Editor, M GRUP MATBAACILIK, Kayseri, pp.1-19, 2011

YAHYALI’DA TARIMIN MEVCUT DURUMU, SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

in: YAHYALI ARAŞTIRMA VE İSTİHDAMI GELİŞTİRME MERKEZİ PROJESİ, Prof. Dr. Ekrem ERDEM, Editor, M GRUP MATBAACILIK, Kayseri, pp.1-13, 2011

Organik Ürünlerin Ambalajlanması, Etiketlenmesi, Depolanması ve Pazarlanması

in: Organik Tarım Eğitim Kitabı, Sancar BULUT, Editor, M Grup Matbaacılık A.Ş., Kayseri, pp.65-79, 2011

Organik Tarımın Sosyal Yönü ve Eko Turizm

in: Organik Tarım Eğitim Kitabı, Sancar BULUT, Editor, M Grup Matbaacılık A.Ş., Kayseri, pp.50-55, 2011

Organik Tarımın Sosyal Yönü ve Eko Turizm

in: Organik Tarım Eğitim Kitabı, Sancar BULUT, Editor, M Grup Matbaacılık A.Ş., Kayseri, pp.50-55, 2011

Organik Tarımın Tanımı, Önemi ve Yahyalının Organik Tarım Potansiyeli

in: Organik Tarım Eğitim Kitabı, Sancar BULUT, Editor, M Grup Matbaacılık A.Ş, Kayseri, pp.1-6, 2011

Organik Tahıl ve Yemeklik Tane Baklagil Yetiştirme

in: Organik Tarım Eğitim Kitabı, Sancar BULUT, Editor, M Grup Matbaacılık A.Ş., Kayseri, pp.56-64, 2011

Organik Tarımın Tanımı, Önemi ve Yahyalının Organik Tarım Potansiyeli

in: Organik Tarım Eğitim Kitabı, Sancar BULUT, Editor, M Grup Matbaacılık A.Ş, Kayseri, pp.1-6, 2011

Organik Ürünlerin Ambalajlanması, Etiketlenmesi, Depolanması ve Pazarlanması

in: Organik Tarım Eğitim Kitabı, Sancar BULUT, Editor, M Grup Matbaacılık A.Ş., Kayseri, pp.65-79, 2011

Organik Tahıl ve Yemeklik Tane Baklagil Yetiştirme

in: Organik Tarım Eğitim Kitabı, Sancar BULUT, Editor, M Grup Matbaacılık A.Ş., Kayseri, pp.56-64, 2011

Organik Meyve ve Sebze Tarımında Zararlı Yönetimi

in: Organik Tarım Eğitim Kitabı, Bulut S., Editor, M Grup Matbaacılık A.Ş., Kayseri, pp.233-256, 2011

Expert Reports

Zirai Zarar Tespiti

Yahyalı Asliye Hukuk Mahkemesi, pp.3, Kayseri, 2022 Creative Commons License

Metrics

Publication

84

Citation (WoS)

142

H-Index (WoS)

8

Citation (Scopus)

153

H-Index (Scopus)

7

Project

16

Intellectual Property

1

Thesis Advisory

8

Open Access

32
UN Sustainable Development Goals