Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Use of diploid and tetraploid hulled wheat genotypes for animal feeding

TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY, cilt.38, ss.838-846, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Evaluation of efficiency parameters of phosphorous-solubilizing and N-fixing bacteria inoculations in wheat (Triticum aestivum L.)

TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY, cilt.37, ss.734-743, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effects of organic manures and non-chemical weed control on wheat. II. Grain quality

TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY, cilt.37, ss.271-280, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effects of Organic Manures and Non-chemical Weed Control on Wheat: I-Plant Growth and Grain Yield

JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES-TARIM BILIMLERI DERGISI, cilt.18, ss.9-20, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effects of Different Fertilizer Sources on Weed Growth in Organic Wheat

JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES-TARIM BILIMLERI DERGISI, cilt.18, ss.263-276, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

SCREENING OF WHEAT GERM PLASM FOR RESISTANCE TO MICRODOCHIUM NIVALE UNDER FIELD CONDITIONS

JOURNAL OF ANIMAL AND PLANT SCIENCES, cilt.21, ss.72-77, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Dry Weight, Density and Frequency of Weeds in Wheat Varieties Sowing in Different Time

JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES-TARIM BILIMLERI DERGISI, cilt.14, ss.276-283, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Relationship between tissue culture and agronomic traits of winter wheat

CEREAL RESEARCH COMMUNICATIONS, cilt.33, ss.469-476, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kayseri'de Tahıl Tarımı, Verimlilik Sorunları ve Çözüm Önerileri

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.32, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Buğday Üreticisi Endişeli

Kayseri Ticaret Borsası Süreli Yayın, ss.25-27, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ekmeklik buğdayda kalite

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.28, ss.435-442, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Organik tarımda biyolojik mücadele; Entomopatojen biyoinsektisitler

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.28, ss.375-381, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Buğdayda Farklı Ekim Zamanı ve Ekim Sıklığının Yabancı Otlara Etkisi

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.26, no.4, ss.362-368, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Bitki sıklığının silajlık mısırda verim ve bazı agronomik karakterlere etkisi

Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg., cilt.39, ss.217-224, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Bazı mısır çeşitlerinin Erzurum ovası koşullarında silaj amaçlı yetiştirilme olanakları

Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg., cilt.39, ss.83-91, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Bazı ekmeklik buğday çeşitlerinin Erzurum ovası koşullarına adaptasyonu

Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg, cilt.37, ss.1-7, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

EFFECTS of FERTILIZER SOURCES and WEED CONTROL PRACTICES on PHYSICAL SEED PURITY of ORGANIC WHEAT

CURRENT TRENDS IN NATURAL SCIENCES, Pitesti, Romanya, 21 - 22 Nisan 2016, cilt.1, no.1, ss.1

HULLED WHEAT FARMING IN DEVELI

CURRENT TRENDS IN NATURAL SCIENCES, Pitesti, Romanya, 21 - 22 Nisan 2016, cilt.1, no.1, ss.1

YIELD AND QUALITY CHARACTERISTICS OF SUGAR BEET CULTIVARS UNDER CONTINENTAL CLIMATIC CONDITIONS

CURRENT TRENDS IN NATURAL SCIENCES, Pitesti, Romanya, 21 - 22 Nisan 2016, cilt.1, no.1, ss.1

Possible Cultivation some Maize Cultivars for Ensilage as Second Crop under Kayseri Conditions

Croatian and 10th International Symposium on Agriculture, Opataja, Hırvatistan, 3 - 06 Şubat 2015, ss.1

Selenium Supplementand Csy/Met Indexin Three Barley Cultivars

International Agriculture Congress' 2014, Bükreş, Romanya, 2 - 06 Eylül 2014

Adaptation of Some Corn Genotypes to Kayseri Conditions for Grain Yield

1st Central Asia Congress on Modern Agricultural Techniques and Plant Nutrition, Kırgızistan, 1 - 04 Ekim 2013, cilt.2, no.2, ss.1485-1494

Required Total Growing Degree Days (GDD) for Some Growth Stages of Facultative Wheat at Winter, Freezing and Spring Sowing

1st Central Asia Congress on Modern Agricultural Techniques and Plant Nutrition, Kırgızistan, 1 - 04 Ekim 2013, cilt.2, no.2, ss.1495-1502

KAYSERİ İLİNDE BUĞDAY TARIMI, VERİMLİLİK SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

10. Tarla Bitkileri Kongresi, Konya, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2013, ss.184-189

BİYOLOJİK MÜCADELENİN ÖTESİNDE BACILLUS THURINGIENSIS: BİYOFERTİLİZER-BİYOSTİMÜLATÖR

V. Organik Tarım Sempozyumu, Samsun, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2013, ss.232-240

Kayseri İli Yahyalı İlçesinde Silajlık Mısır Yetiştirme Olanakları

I. Yahyalı Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 1 - 04 Aralık 2012, ss.262-270

Different Plant Rotation Systems for Irrigated Field Crops of Erzurum

1st International Anatolian Sugar Beet Symposium, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2012, ss.250-260

Marker assisted selection in cereals

Eurobiotech Agriculture Symposium, Kayseri, Türkiye, 12 - 14 Nisan 2012, cilt.161, ss.8-9 identifier

Marker assisted selection in cereals

Eurobıotech 2012 Agrıculture Symposium, Türkiye, 1 - 04 Temmuz 2012, cilt.161, ss.8-9

Kayseri İli İncesu İlçesinde Tahıl Tarımı, Verimlilik Sorunları Ve Çözüm Önerileri

I. Ulusal İncesu Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2010, cilt.3, ss.359-367

Kayseri İli İncesu İlçesinde Organik Tahıl Üretim Potansiyeli

I. Ulusal İncesu Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2010, cilt.3, ss.369-381

Farklı gübre kaynakları ve yabancı ot kontrol yöntemlerinin organik buğdayda tohumluğun safiyeti üzerine etkisi

Türkiye IV. Organik Tarım Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 1 - 04 Temmuz 2010, ss.510-513

Alternatif karakterli buğday çeşitlerinin kışlık, dondurma ve yazlık ekim zamanlarına verim tepkisi

Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, Hatay, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2009, cilt.1, ss.409-413

Ekim sıklıklarının Tokak 157/37 ve Tarm-92 arpa çeşitlerinde bitki gelişmesi ve verim üzerine etkileri

Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, Hatay, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2009, ss.520-525

Farklı dozlarda çinko gübrelemesinin kırik buğday çeşidinin verim ve verim öğelerine etkisi

Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, Erzurum, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2007, cilt.1, ss.284-288

Bazı arpa genotiplerinin tuzluluğa toleranslarının belirlenmesi. I. Çimlendirme denemesi

Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, Erzurum, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2007, no.3, ss.188-192

Erzurum koşullarında yetiştirilen mısır çeşitlerinin mineral beslenme farklılıklar

Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, Erzurum, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2007, cilt.1, ss.272-276

Çinko dozlarının tokak 157/37 arpa çeşidinin verim ve bazı agronomik karakterlerine etkisi

Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, Erzurum, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2007, cilt.1, ss.231-235

Bazı arpa genotiplerinin tuzluluğa toleranslarının belirlenmesi. II. Saksı denemesi

Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, Erzurum, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2007, cilt.1, ss.193-197

Kitap & Kitap Bölümleri

Develi’de Tarım ve Hayvancılık Sektörüneyönelik Uygulama ve Tesis Projeleri

Develi'de Örnek Bir Yerel Kalkınma Planlaması DETOK Teknik Planlamaya Geçiş, ed. Akgül B., Çelik T., Dağlı A., Çöteli M.G., Editör, Nobel Kitapevi Yayınları, Adana, ss.253-263, 2015

Organik Ürünlerin Ambalajlanması, Etiketlenmesi, Depolanması ve Pazarlanması

Organik Tarım Eğitim Kitabı, Sancar BULUT, Editör, M Grup Matbaacılık A.Ş., Kayseri, ss.65-79, 2011

Organik Tarımın Sosyal Yönü ve Eko Turizm

Organik Tarım Eğitim Kitabı, Sancar BULUT, Editör, M Grup Matbaacılık A.Ş., Kayseri, ss.50-55, 2011

Organik Tarımın Tanımı, Önemi ve Yahyalının Organik Tarım Potansiyeli

Organik Tarım Eğitim Kitabı, Sancar BULUT, Editör, M Grup Matbaacılık A.Ş, Kayseri, ss.1-6, 2011

Organik Tahıl ve Yemeklik Tane Baklagil Yetiştirme

Organik Tarım Eğitim Kitabı, Sancar BULUT, Editör, M Grup Matbaacılık A.Ş., Kayseri, ss.56-64, 2011

Organik Meyve ve Sebze Tarımında Zararlı Yönetimi

Organik Tarım Eğitim Kitabı, Bulut S., Editör, M Grup Matbaacılık A.Ş., Kayseri, ss.233-256, 2011