Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

TÜRKİYE’DEN NADİR BULUNAN İKİNCİ KAYIT LİKEN TÜRÜ: Agonimia allobata

ANADOLU 11TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED SCIENCES, Diyarbakır, Turkey, 29 - 30 December 2022, pp.917-923

TÜRKİYE İÇİN İKİNCİ KAYIT LİKEN TÜRÜ: Protoblastenia terricola

ANADOLU 11TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED SCIENCES, Diyarbakır, Turkey, 29 - 30 December 2022, pp.912-916

USNEA LİKEN CİNSİNİN GELENEKSEL TIPTA KULLANIMI

2. AHİ EVRAN INTERNATIONAL MEDICAL AND HEALTH SCIENCES CONGRESS, Kırşehir, Turkey, 17 - 19 November 2022, pp.171-174

L929 Hücre Hattı üzerine Cladonia Furcata'nın Proliferatif Etkisinin Belirlenmesi

3. International Marmara Scientific Research and Innovation Congress, İstanbul, Turkey, 19 - 20 November 2022, pp.669-673

Ecology of Candelariella Distributed in Turkey

The 3rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity, Minsk, Belarus, 5 - 08 July 2017, pp.225

Species Belonging to Cladonia Chlorophaea Group Distributed in Turkey. Oral Presentations

2nd International Eurasian Mycology Congress (EMC’2019), Konya, Turkey, 4 - 06 September 2019, pp.130

Ecology of Cladonia furcata Group Distributed In Turkey

The 4rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity, Kyyiv, Ukraine, 3 - 06 July 2018, pp.78

Lichenicolous Fungi Species From Çamlık National Park (Yozgat)

International Ecology 2018 Symposium, Kastamonu, Turkey, 19 - 23 June 2018, pp.501 Sustainable Development

Türkiye’den İkinci Kez Rapor Edilen Cladonia Türleri ve Ekolojik Özellikleri

1st. International Plant Biology Congress, Konya, Turkey, 10 - 12 May 2018, pp.47

Yozgat Bölgesinde Yetişen Bazı Zehirli Mantarlar

3rd International Bozok Symposium Regional Development and Socio-Cultural Structure , Yozgat, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.1469-1479 Sustainable Development

Türkiye’den Nadir Kaydedilen Bir Likenikol Fungus Türü Arthonia subfuscicola (Linds.) Triebel

3rd International Bozok Symposium Regional Development and Socio-Cultural Structure , Yozgat, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.1466-1468

Pseudevernia furfuracea’ın Bazı Biyoaktif Özelliklerinin Belirlenmesi ve Solvent Optimizasyonu

International Symposium on Medicinal Aromatic and Dye plants (REYHAN 2017) , Malatya, Turkey, 10 - 12 October 2017, pp.375

Evaluation of Genotoxic Effects of Propineb in Mice Using Micronucleus Assay

. International conference on Environmental science and Technology, Nevşehir, Turkey, 18 - 21 June 2013, pp.539-540

Lichens and Lichenicolous Fungi around Gökpınar Lake Gürün Sivas Turkey

IV Congress of Ecologists of Macedonia, Ohrid, Macedonia, 12 - 15 October 2012, pp.47-49

Books & Book Chapters

TÜRKİYE’DE YAYILIŞ GÖSTEREN CLADONIA CHLOROPHEA GRUBU ÜYELERİNİN DESKRİPSİYONLARI, HABİTAT ÖZELLİKLERİ VE TAYİN ANAHTARI

in: Fen Bilimleri & Matematikte Araştırma ve Değerlendirmeler, Prof. Dr. Alpaslan DAYANGAÇ,Prof. Dr. Hasan AKGÜL,Doç. Dr. Mustafa SEVİNDİK, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.183-196, 2022

TÜRKİYE’DE YAYILIŞ GÖSTEREN CLADONIA FOLIACEA GRUP ÜYELERİ VE DESKRİPSİYONLARI

in: Fen Bilimleri ve Matematikte Uluslararası Araştırmalar, Prof. Dr. Filiz ÖZBAŞ GERÇEKER,Prof. Dr. Hasan AKGÜL,Doç. Dr. Hayri BABA, Editor, Serüven Yayınevi, İzmir, pp.173-186, 2022

TÜRKİYE’DE YAYILIŞ GÖSTEREN CLADONIA FURCATA GRUP ÜYELERİ VE DESKRİPSİYONLARI

in: Fen Bilimleri ve Matematik Alanında Yeni Trendler, Prof. Dr. Hüsniye SAĞLIKER, Editor, Duvar Yayınları, İzmir, pp.353-360, 2022

TÜRKİYE LİKENİKOL MANTARLARI

in: Fen Bilimleri ve Matematik Alanında Yeni Trendler, Prof. Dr. Hüsniye SAĞLIKER, Editor, Duvar Yayınları, İzmir, pp.361-374, 2022

Metrics

Publication

43

Citation (WoS)

14

H-Index (WoS)

3

Citation (Scopus)

11

H-Index (Scopus)

2

Project

8

Thesis Advisory

1
UN Sustainable Development Goals