Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

X-Ray Filmlerinden Transfer Öğrenmeli Faster R-CNN Derin Öğrenme ile Zatürre Tespiti

IV. International Turkic World Congress on Science and Engineering, Niğde, Turkey, 23 - 24 June 2022, pp.61-71 Creative Commons License

MR Görüntüleri Ön İşlenerek Derin Ağlar ile Alzheimer Hastalık Tespiti

International Conference On Emerging Sources In Science, İstanbul, Turkey, 25 - 27 May 2022, pp.120-156 Creative Commons License

UZUN SÜRELİ KISA BELLEK AĞI YÖNTEMİ İLE TRAFİK YOĞUNLUK TAHMİNİ

1st International Congress on Artificial Intelligence and Data Science, İzmir, Turkey, 26 November - 28 December 2021, pp.133-143 Creative Commons License Sustainable Development

Regenerating Large Volume Vector Layers with a Denormalization-Based Method

2021 6th International Conference on Computer Science and Engineering (UBMK), Ankara, Turkey, 15 - 17 September 2021, pp.124-128

Mekânsal Verilerin Depolandığı İlişkisel Veritabanı Metin Arama İşleminde Sorgu Optimizasyonu

III. International Turkic World Congress on Science and Engineering, Niğde, Turkey, 14 - 15 June 2021, pp.176-193 Creative Commons License

Pre-Processing and Saving Streaming Spatial Data Using a Buffer Method

IV International Conference on Data Science and Applications (ICONDATA’20), Muğla, Turkey, 4 - 06 June 2021, pp.495-499 Creative Commons License Sustainable Development

Adres Bilgi Sistemi Mimari Tasarımının Mekânsal Etkileşim Yöntemi İle Oluşturulması: Kayseri Örneği

International Congress on Art and Design Research and Exhibition, Niğde, Turkey, 21 - 22 June 2021, pp.103-104

Publishing Large Volume Spatial Data as Map Layer with Open-Source Software

International Congress of Engineering and Natural Sciences (ICENSS2021),, Ankara, Turkey, 7 - 09 May 2021, pp.50-58 Creative Commons License

Books & Book Chapters

VERİ MADENCİLİĞİ

in: BİLGİSAYAR BİLİMLERİNDE GÜNCEL KONULAR, Dr. Nuh AZGINOĞLU, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.25-49, 2022

Büyük Veri Mimarisi ve Modelleme Araçları

in: Sağlık Bilişimi ve Veri Analitiği JAMOVI ve JASP Uygulamaları, Serhat BURMAOĞLU,Mustafa Agah TEKINDAL, Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.199-225, 2021 Creative Commons License