Yayınlar & Eserler

Kitap & Kitap Bölümleri

3. Yaş (Yaşlı) Turizminin Develi'ye Etkisi

Develi'de Örnek Bir Yerel Kalkınma Planlaması, "Akgül B.","Çelik T", "Dağlı A.", "Çöteli M.G.", Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Adana, ss.193-209, 2015