Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

karasel proğramlama yönteminin İMKB 100 endeksine uygulanması ve pörtföy optimizasyonu

IKTISAT ISLETME VE FINANS, ss.70-83, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

BİR İŞLETMENİN ÜRETİM DURUMUNUN KISITLAYICI KOŞULLAR ALTINDA MATEMATİKSEL ANALİZİ

the Journal of Academic Social Sciences, cilt.48, ss.124-143, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MATEMATİKSEL MODELLEME İLE NÜFUS VE YAPAY SİNİR AĞLARI YARDIMIYLA KİŞİ BAŞINA DÜŞEN MİLLİ GELİR TAHMİNİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

International Journal of Social Humanities Sciences Research (JSHSR), cilt.4, ss.841-850, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Relationships of Corporate Social Responsibility with Perceived Financial Performance of Businesses: A Study

China-USA Business Review, cilt.14, no.11, ss.557-565, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İMKB'de işlem gören banka hisse senetlerinin getirileri ile makro ekonomik faktörlerarasındaki ilişkinin analizi

ÜÇÜNCÜ SEKTÖR KOOPERATİFÇİLİK, cilt.1, ss.39-53, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Finansal oranlarla hisse senedi getirileri arasındaki ilşki

Muhasebe Finansman, ss.176-187, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dünya borsalarının finansal göstergelere göre dönemlerarası karşılaştırmalı analizi

Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F., cilt.1, ss.127-145, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Avrupa birliğine aday ülkelerin finansal risk açısından karşılaştırılış konumlandırılması

ÜÇÜNCÜ SEKTÖR KOOPERATİFÇİLİK, cilt.1, ss.77-90, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hedef programlanması ile Türkiye bankacılık sektöründe Finansal planlama uygulaması

ÜÇÜNCÜ SEKTÖR KOOPERATİFÇİLİK, cilt.1, ss.77-93, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

On the Numerical Solution of Black-Scholes Equation

International Workshop on MeshFree Methods 2003, Portekiz, ss.1

KISITLAYICI KOŞULLARIYLA BİR İŞLETME ÜRÜNLERİNİN MATEMATİKSEL MODELİ

I. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu, Nevşehir, Türkiye, 21 Eylül 2017, ss.344-345

Türkiye'de Beşeri Sermaye ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Ampirik Analizi

The Second International Conference in Economics (EconWorld 2015), Torino, İtalya, 18 Ağustos 2015, ss.1-13