Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Destination Life Cycle: A Conceptual Approach based on the Turkish Experience

International Travel & Tourism Dynamics (ITTD) 2020, Ankara, Turkey, 8 - 10 October 2020, pp.391 Creative Commons License Sustainable Development

The Role of Culture on Service Failure Perceptions and Service Recovery Expectations in Restaurants

International Travel and Tourism Dynamics (ITTD20), Ankara, Turkey, 8 - 09 October 2020, vol.0, no.0, pp.401 Creative Commons License

PAYDAŞLAR PERSPEKTİFİNDEN DESTİNASYON REKABETÇİLİĞİ: KAPADOKYA BÖLGESİ ÖRNEĞİ

MTCON-Conference on Managing Tourism Across Continents, Antalya, Turkey, 2 - 04 September 2020, pp.1667-1675 Creative Commons License Sustainable Development

Sağlık Turizmi Bağlamında Yerel Yiyeceklerin Turistik Bir Ürün Olarak Kullanılması

19. Ulusal Turizm Kongresi, Afyon, Turkey, 17 - 21 October 2018, pp.1080-1096

The Importance of Local Food in the Formation of Tourist Experinces and Its Sustainability: A Conceptual Evaluation

The Second International Congress on Future of Tourism: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability (Futourism 2018), Mersin, Turkey, 27 - 29 September 2018, vol.1, pp.810-816 Creative Commons License

The Importance of Local Food in the Formation of Tourist Experinces and Its Sustainability: A Conceptual Evaluation

The Second International Congress on Future of Tourism: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability (Futourism 2018), Mersin, Turkey, 27 - 29 September 2018, vol.1, pp.810-816 Creative Commons License

Pazarlama 4.0:Teknolojik Gelişmelerin Pazarlamaya Yansımaları

SOSCON Uluslararası Sosyal Bilimler ve İnovasyon Kongresi, 11 - 13 May 2018

Using Local Food and Beverges in Tourism: Conceptual Study

2nd International Tourism and Microbial Food Safety Congress, 13 - 15 December 2017

Using Local Food and Beverages in Tourism: A Conceptual Study

2nd International Tourism and Microbial Food Safety Congress, Antalya, Turkey, 13 - 15 December 2017, vol.1, no.1, pp.27-29 Creative Commons License

Ticari Mutfaklarda Yerel Yiyecek Satın Alma ve Kullanma Davranışı: Algılanan Engeller ve Faydalar

18. Ulusal Turizm Kongresi, Mardin, Turkey, 18 - 22 October 2017, vol.1, no.1, pp.775-785 Creative Commons License

Individual Innovativeness of Chefs

The First International Congress on Future of Tourism: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability, Mersin, Turkey, 23 - 30 September 2017, vol.1, no.1, pp.1490-1500 Creative Commons License

Chefs’ Intentions to Use Local Food:Its Relation with Local Food Qualities and Chefs’xx Local Food Familiarities

4th International Congress of Tourism and Management Researches, Girne, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., Girne, Cyprus (Kktc), 12 - 14 May 2017, vol.1, pp.752-768

Chefs' Intentions to Use Local Food:Its Relation with Local Food Qualities and Chefs' Local Food Familiarities

4th International Congress of Tourism and Management Researches, Girne, Cyprus (Kktc), 12 - 14 May 2017, vol.1, no.1, pp.752-768 Creative Commons License

An Evaluation of Cultural Values and Food Spending with a Focus on Food Consumption

2nd Eurasıa Internatıonal Tourısm Congress: Current Issues, Trends, And Indıcators, Konya, Turkey, 5 - 07 May 2016

Yahyalı Bölgesinin Destinasyon Seçme Faktörleri Kapsamında Performansı

1. Ulusal Yahyalı Sempozyumu, Kayseri, Turkey, 20 - 21 September 2012, vol.1, pp.473-502

The Role Of Tourism In The Economic Development Process The Case Of Turkish Tourism

Forum on Social Sciences: World Economic Development Paradigm: Market and Beyond, Baku, Azerbaijan, 18 - 21 October 2012, vol.1, pp.359-372 Sustainable Development

Destinasyon İmajı ve Yahyalı Bölgesi

I. Ulusal Yahyalı Sempozyumu, Kayseri, Turkey, 20 - 21 September 2012, pp.551-568 Creative Commons License

Promotional Activities in Hotels: Applications in the Turkey's Region of Cappadocia

8th International Strategic Management Conference, Barcelona, Spain, 21 - 23 June 2012, vol.58, pp.1027-1036 identifier

Problems Encountered by the Exporting Firms: An Application in the City of Kayseri

7th International Strategic Management Conference, Paris, France, 30 June - 02 July 2011, vol.24 identifier identifier

MEASURING THE SEASONALITY WITH THE COMPARISION OF DIFFERENT METHODS IN THE CASE OF TURKISH TOURISM

2nd Annual EuroMed Conference of the EuroMed-Academy-of-Business, Salerno, Italy, 26 - 28 October 2009, pp.934-952 identifier

Termal Turizm Açısından Kozaklı İlçesinin Rekabetçilik Analizi

10. Ulusal Turizm Kongresi, Mersin, Turkey, 1 - 04 October 2009, pp.495-514

Books & Book Chapters

Mutfakta Maliyet Kontrol Süreci

in: Konaklama ve Yiyecek İçecek İşletmelerinde Mutfak Yönetimi, Doç. Dr. Lütfi BUYRUK, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.129-152, 2021

Turizm Sektöründe Yapay Zeka Uygulamaları

in: Turizmde Güncel Konu ve Eğilimler III, Şule Aydın ve Mustafa Boz, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.20-43, 2021

Turizmin Geleceği ve Yeni Eğilimler

in: Kavramlar ve Örneklerle GENEL TURİZM, A. Celil Çakıcı, Editor, Detay, Ankara, pp.325-336, 2019

Turist Rehberliği ve Teknoloji

in: Turist Rehberliği, Seçkin Eser, Seda Şahin, Abdulcelil Çakıcı, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.205-2019, 2018

Yiyecek ve İçecek İşletmesi Kurma Fikri, Yapılabilirliği ve Yatırım Kararı

in: Yiyecek ve İçecek Yönetimi, Kurtuluş Karamustafa, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.75-130, 2018

Destination Decision Making and Selection Process

in: The Routledge Handbook of Destination Marketing, Dogan Gursoy, Christina G. Chi, Editor, Routledge, ILLIUS, pp.263-275, 2018

Yiyecek ve İçecek Sektörü

in: Yiyecek ve İçecek Yönetimi, Kurtuluş Karamustafa, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.9-46, 2018

Sağlık Turizminde Pazar Bölümlendirme ve Hedef Pazar

in: Sağlık Turizmi, Dilaver Tengilimoğlu, Editor, Siyasal Kitabevi, Ankara, pp.243-268, 2017

Sağlık Turizmi İşletmelerinde Tutundurma

in: Sağlık Turizmi, Dilaver Tengilimoğlu, Editor, Siyasal Kitabevi, Ankara, pp.171-198, 2013

Sağlık Turizmi İşletmelerinde Tutundurma

in: Sağlık Turizmi, Dilaver Tengilimoğlu, Editor, Siyasal Kitabevi, Ankara, pp.171-198, 2013

Hizmet Kavramları ve Otel İşletmelerinde Hizmet Çeşitleri

in: Hizmet Tasarımı, Meryem Akoğlan Kozak, Editor, Anadolu Üniversitesi Aöf, Eskişehir, pp.2-28, 2012

Hizmet Satın Alma Süreci

in: Hizmet Tasarımı, Meryem Akoğlan Kozak, Editor, Anadolu Üniversitesi Aöf, Eskişehir, pp.20-54, 2012

Hizmet Satın Alma Süreci

in: Hizmet Tasarımı, Meryem Akoğlan Kozak, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.20-54, 2012

Hizmet Kavramları ve Otel İşletmelerinde Hizmet Çeşitleri

in: Hizmet Tasarımı, Meryem Akoğlan Kozak, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.2-28, 2012

Servis Yönetimi

in: Profesyonel Restoran Yönetimi: İlkeler, Uygulamalar ve Örnek Olaylar, Sarıışık, M., Çavuş, Ş. ve Kareamustafa, K., Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.229-253, 2010

Organizational Culture and its Impacts on Employee Attitudes and Behaviors in Tourism and Hospitality Organizations

in: Managing Employee Attitudes and Behaviours in the Tourism Industry, Salih Kuşluvan, Editor, Nova Science Publishers, New York, pp.453-0, 2003 Sustainable Development

Episodes in the Encyclopedia

Other Publications

Metrics

Publication

133

Citation (WoS)

227

H-Index (WoS)

5

Citation (Scopus)

283

H-Index (Scopus)

6

Citiation (TrDizin)

17

H-Index (TrDizin)

3

Project

16

Thesis Advisory

16

Open Access

31
UN Sustainable Development Goals