Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Mesai İçi Ve Dışı Boş Zaman Davranışlarının Yönetimi: Teorik Çerçeve

MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.9, ss.590-604, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Relationships Between Emotional Competence And Task-Contextual Performance Of Employees

Problems of Management in the 21st Century (PMC), no.1, ss.8-17, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mediating Role of Perceived Organizational Justice between Internal Marketing Practices and Employee Task and Contextual Performance: A Shopping Center Implication

International Journal of Managerial Studies and Research (IJMSR), no.7, ss.1-15, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Green Value Chain: A Case Study in Turkey about the Relationships among Antecedents, Initiatives and Results of Green Value Chain Implementations

Journal of Environmental Science and Engineering, cilt.2, ss.506-519, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Konaklama İşletmelerinde Çevre Yönetimi Uygulamaları ve Algılanan Kurumsal İtibar Üzerindeki Etkisi: Kayseri ve Nevşehir Otelleri Üzerinde Bir Araştırma

İşletme Araştırmaları Dergisi Journal of Business Research-Turk, cilt.5, ss.93-113, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Effects of Competitive Strategies and Strategic Management Accounting Techniques on Perceived Performance of Businesses

”, Australian Journal of Business and Management Research,, cilt.3, ss.30-39, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effects of Strategic Management Accounting Techniques on Perceived Performance of Businesses

Journal of US-China Public Administration, cilt.10, ss.1004-1017, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Girişimciliğin Değişen Yüzü: Ekolojik Girişimcilik

Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi idari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.17, ss.195-212, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İzlenim Yönetimi Taktikleri: Erciyes Üniversitesinde Görev Yapan Akademisyenlerin İzlenim Yönetimi Taktiklerini Belirlemeye Yönelik Bir Uygulama

Yönetim Dergisi:İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü, cilt.19, ss.6-21, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Örgütlerde İnsan Kaynakları Uygulamaları İle Algılanan Örgütsel Destek Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.22, ss.123-138, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kayseri’de Faaliyet Gösteren Girişimcilerin Liderlik Özellikleri

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.213-224, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Üniversite Öğrencilerinin Bireysel Yenilikçilik ve Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerinin Girişimcilik Yönelimleri Üzerindeki Etkisi

2nd International EMI Entrepreneurship Social Sciences Congress, Nevşehir, Türkiye, 09 Kasım 2018, ss.1-5

İŞ YAŞAMINDA YALNIZLIK ALGISININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLE İLİŞKİSİNDE İŞ STRESİNİN DÜZENLEYİCİ ROLÜ

17. ULUSLARARASI KATILIMLI İŞLETMECİLİK KONGRESİ, İzmir, Türkiye, 26 Nisan 2018, ss.1-6

Mediating Role of Adhocracy Culture in the Effects of Entrepreneurial Orientation on Organizational Performance of Business

2. Internatinal Conference on Lifelong Education and Leadership for All, Liepaja, Letonya, 21 Temmuz 2016, ss.1-7

Örgüt Kültürünün İşletmelerin Stratejik Yönelimleri Üzerindeki Etkisi: Kayseri İli Örneği

24. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, İstanbul, Türkiye, 29 Mayıs 2016, ss.752-760

Mediating Role of Adhocracy Culture in the Effects of Entrepreneurial Orientation on Organizational Performance of Businesses

2nd International Conference on Lifelong Education and Leadership for All (ICLEL), Liepaja, Letonya, 21 - 23 Temmuz 2016, ss.458-467 identifier

Effects of Perceived Psychological Contract Breach on Turnover Intention: Intermediary Role of Loneliness Perception of Employees

10th International Strategic Management Conference, Rome, İtalya, 19 - 21 Haziran 2014, cilt.150, ss.413-419 identifier

Effects of Support Programs on Corporate Strategies of Small and Medium-Sized Enterprises

9th International Strategic Management Conference, Riga, Letonya, 27 - 29 Haziran 2013, cilt.99, ss.938-946 identifier

Örgütlerde Sessizliğin Nedenleri ve Algılanan Sonuçları: Deneysel Bir Araştırma

1. Uluslararası 5. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu’ 2009, Türkiye, 01 Haziran 2009, ss.677-279

Aile İşletmelerinde Çatışma Nedenleri ve Çatışma Yönetimi Stratejileri: Kayseri İlinde Bir Uygulama

3. Aile İşletmeleri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 01 Mayıs 2008, ss.137-150

Çevreye Duyarlı İnsan Kaynakları Yönetimi: Bir Uygulama

16. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 01 Mayıs 2008, ss.123-133

Mesleki ve Teknik Eğitimde Meslek Yüksekokullarının Eğitim Sorunları ve Çözüm Önerileri

II: Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 01 Kasım 2003, ss.59-65

Kayseri’deki Girişimcilerin Özellikleri ve Liderlik Davranışları

Kayseri Sempozyumu 1, Kayseri, Türkiye, 01 Haziran 2003, ss.276-278

Kitap & Kitap Bölümleri

KNOWLEDGE MANAGEMENT IN MULTINATIONAL CORPORATIONS

ACADEMIC RESEARCH IN SOCIAL, HUMAN AND ADMINISTRATIVE SCIENCES-II, Tanrıtanır B.B. ve Özer S., Editör, Gece Kitapçılığı, Ankara, ss.139-160, 2018 Creative Commons License

Gaining a Competitive Advantage through Green Human Resource Management

Corporate Governance and Strategic Decision Making, Emeagwali, O.L., Editör, Intech Open Access Book Publisher, California, ss.159-175, 2017 Creative Commons License

Koordinasyon Fonksiyonu

Genel İşletme, Turan N., Uslu Y., Editör, Lisans Yayınevi, İstanbul, ss.123-133, 2014

Sürdürülebilir Kalkınma Bakış Açısı ile Kalkınma Ajansları ve Ekolojik Modernizasyon Uygulamalarında Kalkınma Ajanslarının Rolü

Türkiye’de Bölgesel Kalkınmanın Yeni Örgütleri: Kalkınma Ajansları, Akgül B., Uzay N., Editör, Ekin Basın Yayın Dağıtım, Bursa, ss.553-590, 2010