Assoc. Prof.

ÖZGÜR DEMİRTAŞ


Develi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Sağlık Yönetimi Bölümü

Sağlık Yönetimi Ana Bilim Dalı

Education Information

2016 - 2016

2016 - 2016

Post Doctorate

Wake Forest University, SCHOOL OF BUSINESS, Organizational Behavior, United States Of America

2008 - 2013

2008 - 2013

Doctorate

Erciyes University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fak., İşletme , Turkey

2005 - 2007

2005 - 2007

Postgraduate

Erciyes University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fak., İşletme , Turkey

2003 - 2005

2003 - 2005

Postgraduate

Gazi University, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Turkey

1999 - 2003

1999 - 2003

Undergraduate

Gazi University, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Turkey

Foreign Languages

C2 Mastery

C2 Mastery

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Academic Titles / Tasks

2017 - Continues

2017 - Continues

Associate Professor

Kayseri University, Develi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü

2016 - 2017

2016 - 2017

Assistant Professor

Inonu University

Managerial Experience

2021 - Continues

2021 - Continues

Director of the Center

Kayseri University, Rektörlük

2019 - Continues

2019 - Continues

Rektörlük Kalite Komisyonu Üyesi

Kayseri University, Develi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü

2019 - Continues

2019 - Continues

Member of the Senate

Kayseri University, Develi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü

2019 - Continues

2019 - Continues

Head of Department

Kayseri University, Develi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü

2017 - 2019

2017 - 2019

Head of Department

Inonu University

2016 - 2019

2016 - 2019

Deputy Head of Department

Inonu University

2013 - 2016

2013 - 2016

Müdür

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI, HAVA İKMAL BAKIM MERKEZİ KOMUTANLIĞI

2003 - 2013

2003 - 2013

Kısım Amiri

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI, HAVA İKMAL BAKIM MERKEZİ KOMUTANLIĞI

Courses

Undergraduate

Undergraduate

FOREIGN LANGUAGE

Undergraduate

Undergraduate

CROSS-CULTURAL MANAGEMENT

Undergraduate

Undergraduate

OPERATIONS MANAGEMENT

Undergraduate

Undergraduate

GENEL İŞLETME

Undergraduate

Undergraduate

PROJECT MANAGEMENT

Doctorate

Doctorate

ÇAĞDAŞ YÖNETİM TEKNİKLERİ

Undergraduate

Undergraduate

MESLEKİ İNGİLİZCE

Undergraduate

Undergraduate

ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK

Postgraduate

Postgraduate

STRATEJİK YÖNETİM

Undergraduate

Undergraduate

ORGANIZATIONAL BEHAVIOR

Undergraduate

Undergraduate

STRATEGIC MANAGEMENT

Undergraduate

Undergraduate

PROJECT MANAGEMENT

Undergraduate

Undergraduate

INTRODUCTION TO BUSINESS

Postgraduate

Postgraduate

GİRİŞİMCİLİK

Undergraduate

Undergraduate

MANAGEMENT AND ORGANIZATION

Undergraduate

Undergraduate

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

Postgraduate

Postgraduate

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE ETİK

Representation and Promotion Activities

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İl Akademik Danışmanı

Institutional Representation, TOBB, Turkey, Kayseri, 2020 - 2023

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

2021

2021

Which renewable energy consumption is more efficient by fuzzy EDAS method based on PESTLE dimensions?

Demirtas Ö. , Derindag O. F. , Zarali F. , Ocal O. , Aslan A.

Environmental science and pollution research international, 2021 (Journal Indexed in SCI Expanded) Sustainable Development identifier

2018

2018

The mediating role of temperament and character on the relationship between mindfulness and entrepreneurial personality

Yener S., Arslan A., Demirtaş Ö.

JOURNAL OF EAST EUROPEAN MANAGEMENT STUDIES, vol.23, pp.404-425, 2018 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

2015

2015

Ethical Leadership Influence at Organizations: Evidence from the Field

Demirtas Ö.

JOURNAL OF BUSINESS ETHICS, vol.126, pp.273-284, 2015 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

2020

2020

Bulanık Ortamda Tedarikçi Seçimi

Demirtaş Ö. , Zaralı F. , Doğan S.

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.36, no.2, pp.456-471, 2020 (National Refreed University Journal)

2020

2020

The Effect Of Organizational Prisonization On Organizational Opposition: A Case Study In Health Sector

Yayla E. N. , Demirtaş Ö.

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.19, no.4, pp.1497-1510, 2020 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

2020

2020

Palyatif Bakım Hizmetlerinin Değerlendirilmesi: Kayseri İli Örneği

Doğan S. , Demirtaş Ö.

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.41, no.1, pp.428-436, 2020 (International Refereed University Journal)

2020

2020

The Influence of Transformational Leadership in Organizations: The Mediating Role of Meaningful Work

Demirtaş Ö. , Biçkes D. M. , Yener S., Karaca M.

Journal of Economy Culture and Society, vol.61, no.1, pp.1-20, 2020 (Journal Indexed in ESCI)

2020

2020

Dile Getirme Davranışı (Voice Behavior) Ölçeğinin Türkçe Adaptasyonu: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Çavmak D., Demirtaş Ö.

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.20, no.2, pp.17-28, 2020 (International Refereed University Journal)

2020

2020

Sağlık Kurumlarında Örgütsel Adalet Algısının Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi

Doğan S. , Demirtaş Ö.

Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi , vol.6, no.1, pp.79-93, 2020 (International Refereed University Journal)

2020

2020

The Relationship between Perceived Overqualification and Counterproductive Work Behaviors: Moderating Role of Perceived Distributive Justice

Biçkes D. M. , Yılmaz C., Samur A., Demirtaş Ö.

International Journal of Social Science Studies, vol.8, no.1, pp.46-59, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

2019

2019

Kadın Çalışanların Yaşam Kalite Algılarının Rol Stresi Üzerindeki Etkisi

Yener S., Demirtaş Ö.

Anemon Muş Alparslan Üni Sosyal Bilimler Dergisi, vol.7, no.4, pp.245-255, 2019 (International Refereed University Journal)

2019

2019

The Relationship Between Lean Approximation and Environment

Demirtaş Ö. , Derin N.

Epiphany, vol.12, no.1, pp.39-48, 2019 (International Refereed University Journal)

2019

2019

Beş Faktör Kişilik Özelliklerinin İnsan Enerjisi Üzerindeki Etkisi: Bir Alan Çalışması

Bayram A., Demirtaş Ö. , Karaca M.

Anadolu Akademi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.1, no.1, pp.1-22, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

2019

2019

Employees’ Psychological Performance

Demirtaş Ö. , Süklün H.

Human Resource Research, vol.3, no.1, pp.13-22, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

2016

2016

Duygusal emek ile iş tatmini arasındaki ilişkide psikolojik sermayenin aracılık rolü: Bir alan çalışması

Biçkes D. M. , Yılmaz C., Demirtaş Ö. , Uğur A.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi , vol.9, no.2, pp.97-122, 2016 (International Refereed University Journal)

2014

2014

Makyavelizm’in olumsuz durumları ifşa etme niyeti üzerindeki etkisi: bir alan çalışması

Demirtaş Ö. , Biçkes D. M.

ISGUC The Journal of Industrial Relations and Human Resources, vol.12, no.6, pp.96-112, 2014 (International Refereed University Journal)

2014

2014

Etik liderlik davranişlarinin etik iklim üzerindeki etkisi: örgütsel politik algilamalarin aracilik rolü

Akdoğan A. A. , Demirtaş Ö.

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.16, no.1, pp.103-120, 2014 (International Refereed University Journal)

2014

2014

İşyerlerinde olumsuz durumları ifşa etmenin etik iklim üzerindeki etkisi: Yıldırma algısının moderatör rolü.

Demirtaş Ö.

Istanbul University Journal of the School of Business Administration, vol.43, no.1, pp.23-34, 2014 (International Refereed University Journal)

2014

2014

Managerial role in strategic supply chain management

Akdoğan A. A. , Demirtaş Ö.

Procedia-Social and Behavioral Sciences, vol.150, pp.1020-1029, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

2013

2013

Havacılık endüstrisinde stratejik yönetim: swot analizi ile durum değerlendirmesi

Demirtaş Ö.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi , vol.2, no.2, pp.207-238, 2013 (International Refereed University Journal)

2013

2013

Evaluating the best renewable energy technology for sustainable energy planning

Demirtaş Ö.

International Journal of Energy Economics and Policy, vol.3, no.4, pp.23-33, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

2013

2013

Evaluating the core capabilities for strategic outsourcing decisions at aviation maintenance industry

Demirtaş Ö.

Procedia-Social and Behavioral Sciences, vol.99, pp.1134-1143, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

2013

2013

Stratejik İKY ve Örgütsel İnovasyon

Demirtaş Ö.

Marmara Üni. İİB Dergisi, vol.25, no.2, pp.261-290, 2013 (International Refereed University Journal)

2009

2009

360 derece performans değerlendirme sistemi: askeri imalat işletmesinde yöneticiler üzerinde bir uygulama

Akdoğan A. A. , Demirtaş Ö.

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.23, no.1, pp.49-71, 2009 (International Refereed University Journal)

2004

2004

Portföy yönetimi ve portföy seçimine yönelik uygulama

Demirtaş Ö. , Güngör Z.

Journal of Aeronautics and Space Technologies, vol.1, no.4, pp.103-109, 2004 (International Refereed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2021

2021

Otantik Liderliğin Dile Getirme Davranışı Aracılığıyla Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etkisi

Yayla E. N. , Boztosun D. , Demirtaş Ö. , Üstün Ö.

6th International EMI Entrepreneurship & Social Sciences Congress, Varna, Bulgaria, 16 - 18 September 2021, pp.103-105

2020

2020

The Leader Member Exchange Influence on Followers' Outcomes

Derindağ Ö. F. , Demirtaş Ö. , Derin N.

577 th ICMESS, Berlin, Germany, 2 - 03 February 2020, pp.3-6

2019

2019

Olumsuz Durumları İfşa Etme (Whistleblowing) Kavramsal Çerçevesi

Demirtaş Ö. , Karaca M.

4. International EMI Entrepreneurship Social Sciences Congress, İstanbul, Turkey, 29 - 30 November 2019, pp.34-41

2019

2019

Girişimciliğin Arkasındaki Güçler: Birey-Girişimcilik Uyumu

Başar M., Demirtaş Ö. , Karaca M.

4. International EMI EntrepreneurshipSocial Sciences Congress, İstanbul, Turkey, 29 - 30 November 2019, pp.28-33

2019

2019

Outsourcing: Önemi, Fayda ve Mahsurları

Demirtaş Ö. , Karaca M.

4. International EMI EntrepreneurshipSocial Sciences Congress, İstanbul, Turkey, 29 - 30 November 2019, pp.24-27

2019

2019

Sağlık Kurumlarında Vizyoner Liderliğin Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Üzerindeki Etkisi

Derin N., Demirtaş Ö.

1. Uluslararası İletişim ve Yönetim Bilimleri Kongresi, Malatya, Turkey, 26 - 28 September 2019, pp.501-507

2019

2019

Türkiye’de Pallyatif Bakım Hizmetleri: Kayseri İli Örneği

Demirtaş Ö. , Doğan A. S.

2. Uluslararası Erciyes Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Kayseri, Turkey, 27 - 29 September 2019, pp.796-800

2019

2019

2. Uluslararası Erciyes Bilimsel Araştırmalar Kongresi

Doğan A. S. , Demirtaş Ö.

Sağlık Kurumlarında Örgütsel Adalet Algısının Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi, Kayseri, Turkey, 27 - 29 September 2019, pp.465-468

2019

2019

Stratejik İKY VE İnovasyon Performansı İlişkisi

Demirtaş Ö. , Karaca M.

Uluslararası Erciyes Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Kayseri, Turkey, 26 - 28 April 2019, pp.469-472

2019

2019

Etik Liderlik ve Büyük Beşli Kişilik Özellikleri İlişkisi

Demirtaş Ö. , Karaca M.

Uluslararası Erciyes Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Kayseri, Turkey, 26 - 28 April 2019, pp.464-468

2019

2019

Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Firma Performansı

Demirtaş Ö. , Karaca M.

3.Uluslararası Sosyoloji ve Ekonomi Kongresi, Malatya, Turkey, 3 - 04 May 2019, pp.126-130

2019

2019

Dönüşümcü Liderlerin Motivasyon ve Duygusal Bağlılıktaki Rolü

Demirtaş Ö. , Karaca M.

3.Uluslararası Sosyoloji ve Ekonomi Kongresi, Malatya, Turkey, 3 - 04 May 2019, pp.132-136

Books & Book Chapters

2020

2020

A Handbook of Leadership Styles

Demirtaş Ö. (Editor) , Karaca M. (Editor)

Cambridge Scholar Publishing, London, 2020

2020

2020

Coaching Leadership

Kara G., Demirtaş Ö.

in: A Handbook of Leadership Styles, Ozgur DEMIRTAS,Mustafa Karaca, Editor, CSP, London, pp.429-452, 2020

2020

2020

Ethical Leadership

Demirtaş Ö. , Karaca M., Derindağ Ö. F.

in: A Handbook of Leadership Styles, Ozgur DEMIRTAS,Mustafa Karaca, Editor, CSP, London, pp.60-83, 2020

2019

2019

Medya Girişimciliği, Kişilik ve Kültür İlişkisi

Demirtaş Ö.

in: Medya Girişimciliği, Mustafa Karaca, Editor, Anadolu Üniversitesi AÖF, Eskişehir, pp.103-135, 2019

2019

2019

Sağlık Kurumlarında Etik Liderlik

Demirtaş Ö.

in: Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Organizasyon, Neslihan Derin,Cengiz Yakıncı, Editor, İnönü Üniversitesi, Malatya, pp.169-178, 2019

2013

2013

Fuzzy Combinatorial Optimization Problems

Kızılkaya Aydoğan E., Gürbüz F., Demirtaş Ö. , Boğa Bakırlı B.

in: Handbook of Combinatorial Optimization, Pardalos,P.M.,Du,D.Z.,Grahami R.L., Editor, Springer, London/Berlin , London, pp.503-572, 2013

Activities in Scientific Journals

2019 - Continues

2019 - Continues

Anadolu Akademi Sosyal Bilimler Dergisi

Editor

2019 - Continues

2019 - Continues

Journal Of Business Ethics

Committee Member

2018 - Continues

2018 - Continues

Cross Cultural Management-An International Journal

Evaluation Committee Member

2018 - Continues

2018 - Continues

Psychological Reports

Evaluation Committee Member

2018 - Continues

2018 - Continues

Industrial Management & Data Systems

Evaluation Committee Member

2018 - Continues

2018 - Continues

International Journal Of Human Resource Management

Evaluation Committee Member

2018 - Continues

2018 - Continues

Human Resource Research

Committee Member

2018 - Continues

2018 - Continues

International Journal of Social Sciences Studies

Committee Member

2018 - Continues

2018 - Continues

Business and Management Studies

Committee Member

2017 - Continues

2017 - Continues

Case Studies in Business and Management

Committee Member

2017 - Continues

2017 - Continues

Journal of Education and Training Studies

Committee Member

2017 - Continues

2017 - Continues

International Journal of Human Resource Studies

Committee Member

2017 - Continues

2017 - Continues

International Journal of Law and Public AdministrationSustainable Development

Committee Member

Awards

August 2019

August 2019

Yayın Teşvik

Tübitak

November 2017

November 2017

Yayın Teşvik

Tübitak

August 2015

August 2015

Yayın Teşvik Ödülü

Tübitak

April 2015

April 2015

YAYIN TEŞVİK

TübitakScholarships

2016 - 2016

2016 - 2016

Doktora Sonrası Araştırma

TUBITAK

Citations

Total Citations (WOS): 349

h-index (WOS): 7