Doç.Dr.

ÖZGÜR DEMİRTAŞ


Develi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Sağlık Yönetimi Bölümü

Sağlık Yönetimi Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2016 - 2016

2016 - 2016

Post Doktora

Wake Forest University, SCHOOL OF BUSINESS, Organizational Behavior, Amerika Birleşik Devletleri

2008 - 2013

2008 - 2013

Doktora

Erciyes Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fak., İşletme , Türkiye

2005 - 2007

2005 - 2007

Yüksek Lisans

Erciyes Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fak., İşletme , Türkiye

2003 - 2005

2003 - 2005

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Türkiye

1999 - 2003

1999 - 2003

Lisans

Gazi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Türkiye

Yabancı Diller

C2 Yeterlilik

C2 Yeterlilik

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

Kayseri Üniversitesi, Develi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü

2016 - 2017

2016 - 2017

Dr.Öğr.Üyesi

İnönü Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası Ticaret Ve İşletmecilik

Yönetimsel Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Rektörlük Kalite Komisyonu Üyesi

Kayseri Üniversitesi, Develi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Senato Üyesi

Kayseri Üniversitesi, Develi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Bölüm Başkanı

Kayseri Üniversitesi, Develi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü

2017 - 2019

2017 - 2019

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

İnönü Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası Ticaret Ve İşletmecilik

2016 - 2019

2016 - 2019

Bölüm Başkan Yardımcısı

İnönü Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası Ticaret Ve İşletmecilik

2013 - 2016

2013 - 2016

Müdür

GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI, HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI, HAVA İKMAL BAKIM MERKEZİ KOMUTANLIĞI

2003 - 2013

2003 - 2013

Kısım Amiri

GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI, HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI, HAVA İKMAL BAKIM MERKEZİ KOMUTANLIĞI

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

FOREIGN LANGUAGE

Lisans

Lisans

CROSS-CULTURAL MANAGEMENT

Lisans

Lisans

OPERATIONS MANAGEMENT

Lisans

Lisans

GENEL İŞLETME

Lisans

Lisans

PROJECT MANAGEMENT

Doktora

Doktora

ÇAĞDAŞ YÖNETİM TEKNİKLERİ

Lisans

Lisans

MESLEKİ İNGİLİZCE

Lisans

Lisans

ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

STRATEJİK YÖNETİM

Lisans

Lisans

ORGANIZATIONAL BEHAVIOR

Lisans

Lisans

STRATEGIC MANAGEMENT

Lisans

Lisans

PROJECT MANAGEMENT

Lisans

Lisans

INTRODUCTION TO BUSINESS

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

GİRİŞİMCİLİK

Lisans

Lisans

MANAGEMENT AND ORGANIZATION

Lisans

Lisans

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE ETİK

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2021

2021

Which renewable energy consumption is more efficient by fuzzy EDAS method based on PESTLE dimensions?

Demirtas Ö. , Derindag O. F. , Zarali F. , Ocal O. , Aslan A.

Environmental science and pollution research international, 2021 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

2019

2019

Why perceived organizational and supervisory family support is important for organizations? Evidence from the field

Demirtas Ö. , Arslan A., Karaca M.

REVIEW OF MANAGERIAL SCIENCE, cilt.13, ss.841-869, 2019 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2018

2018

The mediating role of temperament and character on the relationship between mindfulness and entrepreneurial personality

Yener S., Arslan A., Demirtaş Ö.

JOURNAL OF EAST EUROPEAN MANAGEMENT STUDIES, cilt.23, ss.404-425, 2018 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2015

2015

The Effect of Ethical Leadership Behavior on Ethical Climate, Turnover Intention, and Affective Commitment

Demirtas Ö. , Akdoğan A. A.

JOURNAL OF BUSINESS ETHICS, cilt.130, ss.59-67, 2015 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2015

2015

Ethical Leadership Influence at Organizations: Evidence from the Field

Demirtas Ö.

JOURNAL OF BUSINESS ETHICS, cilt.126, ss.273-284, 2015 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Bulanık Ortamda Tedarikçi Seçimi

Demirtaş Ö. , Zaralı F. , Doğan S.

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.36, sa.2, ss.456-471, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2020

2020

Örgütsel Mahkumlaşmanın Örgütsel Muhalefet Üzerindeki Etkisi: Sağlık Çalışanları Üzerine Bir Alan Çalışması

Yayla E. N. , Demirtaş Ö.

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.19, sa.4, ss.1497-1510, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2020

2020

Palyatif Bakım Hizmetlerinin Değerlendirilmesi: Kayseri İli Örneği

Doğan S. , Demirtaş Ö.

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.41, sa.1, ss.428-436, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2020

2020

Dile Getirme Davranışı (Voice Behavior) Ölçeğinin Türkçe Adaptasyonu: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Çavmak D., Demirtaş Ö.

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.20, sa.2, ss.17-28, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2020

2020

The Influence of Transformational Leadership in Organizations: The Mediating Role of Meaningful Work

Demirtaş Ö. , Biçkes D. M. , Yener S., Karaca M.

Journal of Economy Culture and Society, cilt.61, sa.1, ss.1-20, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

2020

2020

Sağlık Kurumlarında Örgütsel Adalet Algısının Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi

Doğan S. , Demirtaş Ö.

Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi , cilt.6, sa.1, ss.79-93, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2020

2020

The Relationship between Perceived Overqualification and Counterproductive Work Behaviors: Moderating Role of Perceived Distributive Justice

Biçkes D. M. , Yılmaz C., Samur A., Demirtaş Ö.

International Journal of Social Science Studies, cilt.8, sa.1, ss.46-59, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Kadın Çalışanların Yaşam Kalite Algılarının Rol Stresi Üzerindeki Etkisi

Yener S., Demirtaş Ö.

Anemon Muş Alparslan Üni Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.7, sa.4, ss.245-255, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2019

2019

Beş Faktör Kişilik Özelliklerinin İnsan Enerjisi Üzerindeki Etkisi: Bir Alan Çalışması

Bayram A., Demirtaş Ö. , Karaca M.

Anadolu Akademi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.1-22, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

The Relationship Between Lean Approximation and Environment

Demirtaş Ö. , Derin N.

Epiphany, cilt.12, sa.1, ss.39-48, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2019

2019

Employees’ Psychological Performance

Demirtaş Ö. , Süklün H.

Human Resource Research, cilt.3, sa.1, ss.13-22, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Duygusal emek ile iş tatmini arasındaki ilişkide psikolojik sermayenin aracılık rolü: Bir alan çalışması

Biçkes D. M. , Yılmaz C., Demirtaş Ö. , Uğur A.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi , cilt.9, sa.2, ss.97-122, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2014

2014

Etik liderlik davranişlarinin etik iklim üzerindeki etkisi: örgütsel politik algilamalarin aracilik rolü

Akdoğan A. A. , Demirtaş Ö.

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.16, sa.1, ss.103-120, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2014

2014

İşyerlerinde olumsuz durumları ifşa etmenin etik iklim üzerindeki etkisi: Yıldırma algısının moderatör rolü.

Demirtaş Ö.

Istanbul University Journal of the School of Business Administration, cilt.43, sa.1, ss.23-34, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2014

2014

Makyavelizm’in olumsuz durumları ifşa etme niyeti üzerindeki etkisi: bir alan çalışması

Demirtaş Ö. , Biçkes D. M.

ISGUC The Journal of Industrial Relations and Human Resources, cilt.12, sa.6, ss.96-112, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2014

2014

Managerial role in strategic supply chain management

Akdoğan A. A. , Demirtaş Ö.

Procedia-Social and Behavioral Sciences, cilt.150, ss.1020-1029, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

Havacılık endüstrisinde stratejik yönetim: swot analizi ile durum değerlendirmesi

Demirtaş Ö.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi , cilt.2, sa.2, ss.207-238, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2013

2013

Evaluating the best renewable energy technology for sustainable energy planning

Demirtaş Ö.

International Journal of Energy Economics and Policy, cilt.3, sa.4, ss.23-33, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

Evaluating the core capabilities for strategic outsourcing decisions at aviation maintenance industry

Demirtaş Ö.

Procedia-Social and Behavioral Sciences, cilt.99, ss.1134-1143, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

Stratejik İKY ve Örgütsel İnovasyon

Demirtaş Ö.

Marmara Üni. İİB Dergisi, cilt.25, sa.2, ss.261-290, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2009

2009

360 derece performans değerlendirme sistemi: askeri imalat işletmesinde yöneticiler üzerinde bir uygulama

Akdoğan A. A. , Demirtaş Ö.

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.23, sa.1, ss.49-71, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2004

2004

Portföy yönetimi ve portföy seçimine yönelik uygulama

Demirtaş Ö. , Güngör Z.

Journal of Aeronautics and Space Technologies, cilt.1, sa.4, ss.103-109, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2020

2020

The Leader Member Exchange Influence on Followers' Outcomes

Derindağ Ö. F. , Demirtaş Ö. , Derin N.

577 th ICMESS, Berlin, Almanya, 2 - 03 Şubat 2020, ss.3-6

2019

2019

Olumsuz Durumları İfşa Etme (Whistleblowing) Kavramsal Çerçevesi

Demirtaş Ö. , Karaca M.

4. International EMI Entrepreneurship Social Sciences Congress, İstanbul, Türkiye, 29 - 30 Kasım 2019, ss.34-41

2019

2019

Girişimciliğin Arkasındaki Güçler: Birey-Girişimcilik Uyumu

Başar M., Demirtaş Ö. , Karaca M.

4. International EMI EntrepreneurshipSocial Sciences Congress, İstanbul, Türkiye, 29 - 30 Kasım 2019, ss.28-33

2019

2019

Outsourcing: Önemi, Fayda ve Mahsurları

Demirtaş Ö. , Karaca M.

4. International EMI EntrepreneurshipSocial Sciences Congress, İstanbul, Türkiye, 29 - 30 Kasım 2019, ss.24-27

2019

2019

Sağlık Kurumlarında Vizyoner Liderliğin Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Üzerindeki Etkisi

Derin N., Demirtaş Ö.

1. Uluslararası İletişim ve Yönetim Bilimleri Kongresi, Malatya, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2019, ss.501-507

2019

2019

Türkiye’de Pallyatif Bakım Hizmetleri: Kayseri İli Örneği

Demirtaş Ö. , Doğan A. S.

2. Uluslararası Erciyes Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Kayseri, Türkiye, 27 - 29 Eylül 2019, ss.796-800

2019

2019

2. Uluslararası Erciyes Bilimsel Araştırmalar Kongresi

Doğan A. S. , Demirtaş Ö.

Sağlık Kurumlarında Örgütsel Adalet Algısının Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi, Kayseri, Türkiye, 27 - 29 Eylül 2019, ss.465-468

2019

2019

Stratejik İKY VE İnovasyon Performansı İlişkisi

Demirtaş Ö. , Karaca M.

Uluslararası Erciyes Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Kayseri, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2019, ss.469-472

2019

2019

Etik Liderlik ve Büyük Beşli Kişilik Özellikleri İlişkisi

Demirtaş Ö. , Karaca M.

Uluslararası Erciyes Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Kayseri, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2019, ss.464-468

2019

2019

Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Firma Performansı

Demirtaş Ö. , Karaca M.

3.Uluslararası Sosyoloji ve Ekonomi Kongresi, Malatya, Türkiye, 3 - 04 Mayıs 2019, ss.126-130

2019

2019

Dönüşümcü Liderlerin Motivasyon ve Duygusal Bağlılıktaki Rolü

Demirtaş Ö. , Karaca M.

3.Uluslararası Sosyoloji ve Ekonomi Kongresi, Malatya, Türkiye, 3 - 04 Mayıs 2019, ss.132-136

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

Coaching Leadership

Kara G., Demirtaş Ö.

A Handbook of Leadership Styles, Ozgur DEMIRTAS,Mustafa Karaca, Editör, CSP, London, ss.429-452, 2020

2020

2020

Ethical Leadership

Demirtaş Ö. , Karaca M., Derindağ Ö. F.

A Handbook of Leadership Styles, Ozgur DEMIRTAS,Mustafa Karaca, Editör, CSP, London, ss.60-83, 2020

2019

2019

Medya Girişimciliği, Kişilik ve Kültür İlişkisi

Demirtaş Ö.

Medya Girişimciliği, Mustafa Karaca, Editör, Anadolu Üniversitesi AÖF, Eskişehir, ss.103-135, 2019

2019

2019

Sağlık Kurumlarında Etik Liderlik

Demirtaş Ö.

Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Organizasyon, Neslihan Derin,Cengiz Yakıncı, Editör, İnönü Üniversitesi, Malatya, ss.169-178, 2019

2013

2013

Fuzzy Combinatorial Optimization Problems

Kızılkaya Aydoğan E., Gürbüz F., Demirtaş Ö. , Boğa Bakırlı B.

Handbook of Combinatorial Optimization, Pardalos,P.M.,Du,D.Z.,Grahami R.L., Editör, Springer, London/Berlin , London, ss.503-572, 2013

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Anadolu Akademi Sosyal Bilimler Dergisi

Editör

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Journal Of Business Ethics

Editörler Kurulu Üyesi

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Cross Cultural Management-An International Journal

Değerlendirme Kurul Üyesi

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Psychological Reports

Değerlendirme Kurul Üyesi

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Human Resource Research

Editörler Kurulu Üyesi

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

International Journal Of Human Resource Management

Değerlendirme Kurul Üyesi

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Industrial Management & Data Systems

Değerlendirme Kurul Üyesi

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

International Journal of Social Sciences Studies

Editörler Kurulu Üyesi

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Business and Management Studies

Editörler Kurulu Üyesi

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Case Studies in Business and Management

Editörler Kurulu Üyesi

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

International Journal of Human Resource Studies

Editörler Kurulu Üyesi

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Journal of Education and Training Studies

Editörler Kurulu Üyesi

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

International Journal of Law and Public Administration

Editörler Kurulu Üyesi

Ödüller

Ağustos 2019

Ağustos 2019

Yayın Teşvik

Tübitak

Kasım 2017

Kasım 2017

Yayın Teşvik

Tübitak

Ağustos 2015

Ağustos 2015

Yayın Teşvik Ödülü

Tübitak

Nisan 2015

Nisan 2015

YAYIN TEŞVİK

TübitakBurslar

2016 - 2016

2016 - 2016

Doktora Sonrası Araştırma

TÜBİTAK

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 233

h-indeksi (WOS): 7