Prof. ÖZGÜR DEMİRTAŞ


Develi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü

Sağlık Yönetimi Ana Bilim Dalı


Research Areas: Social Sciences and Humanities


Names in Publications: Demirtas Özgür

Metrics

Publication

113

Citation (WoS)

384

H-Index (WoS)

7

Citation (Scopus)

490

H-Index (Scopus)

6

Project

8

Thesis Advisory

11

Open Access

4
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2016 - 2016

2016 - 2016

Post Doctorate

Wake Forest University, SCHOOL OF BUSINESS, Organizational Behavior, United States Of America

2008 - 2013

2008 - 2013

Doctorate

Erciyes University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fak., İşletme , Turkey

2005 - 2007

2005 - 2007

Postgraduate

Erciyes University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fak., İşletme , Turkey

2003 - 2005

2003 - 2005

Postgraduate

Gazi University, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Turkey

1999 - 2003

1999 - 2003

Undergraduate

Gazi University, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Turkey

Foreign Languages

C2 Mastery

C2 Mastery

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Academic Titles / Tasks

2023 - Continues

2023 - Continues

Professor

Kayseri University, Develi Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü

2017 - 2023

2017 - 2023

Associate Professor

Kayseri University, Develi Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü

2016 - 2017

2016 - 2017

Assistant Professor

Inonu University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası Ticaret Ve İşletmecilik

Managerial Experience

2020 - Continues

2020 - Continues

Manager of Research and Application Center

Kayseri University, Rektörlük

2022 - 2023

2022 - 2023

Head of Department

Kayseri University, Develi Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü

2019 - 2022

2019 - 2022

Rektörlük Kalite Komisyonu Üyesi

Kayseri University, Develi Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü

2019 - 2022

2019 - 2022

Member of the Senate

Kayseri University, Develi Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü

2019 - 2022

2019 - 2022

Head of Department

Kayseri University, Develi Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü

2017 - 2019

2017 - 2019

Head of Department

Inonu University

2016 - 2019

2016 - 2019

Deputy Head of Department

Inonu University

2013 - 2016

2013 - 2016

Müdür

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI, HAVA İKMAL BAKIM MERKEZİ KOMUTANLIĞI

2003 - 2013

2003 - 2013

Kısım Amiri

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI, HAVA İKMAL BAKIM MERKEZİ KOMUTANLIĞI

Non Academic Experience

2014 - 2016

2014 - 2016

MÜDÜR

Other Public Institution, HV.K.K.LIĞI 2 NCİ HAVA İKMAL BAKIM MERKEZİ K.LIĞI, İMALAT MÜHENDİSLİK MD.LÜĞÜ

2013 - 2014

2013 - 2014

ŞB.MD.

Other Public Institution, HV.K.K.LIĞI 2 NCİ HAVA İKMAL BAKIM MERKEZİ K.LIĞI, KONFİGÜRASYON VE ANALİZ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

2010 - 2013

2010 - 2013

GRUP AMİRİ

Other Public Institution, HV.K.K.LIĞI 2 NCİ HAVA İKMAL BAKIM MERKEZİ K.LIĞI, ONARIM ATÖLYELERİ GRUP AMİRLİĞİ

2008 - 2010

2008 - 2010

GRUP AMİRİ

Other Public Institution, HV.K.K.LIĞI 2 NCİ HAVA İKMAL BAKIM MERKEZİ K.LIĞI, İMALAT MD.LÜĞÜ ÜRETİM PROG. VE KONT. GRUP A.

2006 - 2008

2006 - 2008

MÜDÜR

Other Public Institution, HV.K.K.LIĞI 2 NCİ HAVA İKMAL BAKIM MERKEZİ K.LIĞI, DÖNER SERMAYE GENEL KOORD. VE MUHASEBE MD.

2003 - 2006

2003 - 2006

GRUP AMİRİ

Other Public Institution, HV.K.K.LIĞI 2 NCİ HAVA İKMAL BAKIM MERKEZİ K.LIĞI, UÇAK FABRİKA SEVİYE BAKIM ÜRETİM PROGRAMLAMA VE KONTROL GRUP AMİRLİĞİ

Courses

Undergraduate

Undergraduate

FOREIGN LANGUAGE

Undergraduate

Undergraduate

CROSS-CULTURAL MANAGEMENT

Undergraduate

Undergraduate

OPERATIONS MANAGEMENT

Undergraduate

Undergraduate

GENEL İŞLETME

Undergraduate

Undergraduate

PROJECT MANAGEMENT

Doctorate

Doctorate

ÇAĞDAŞ YÖNETİM TEKNİKLERİ

Undergraduate

Undergraduate

MESLEKİ İNGİLİZCE

Undergraduate

Undergraduate

ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK

Postgraduate

Postgraduate

STRATEJİK YÖNETİM

Undergraduate

Undergraduate

ORGANIZATIONAL BEHAVIOR

Undergraduate

Undergraduate

STRATEGIC MANAGEMENT

Undergraduate

Undergraduate

PROJECT MANAGEMENT

Undergraduate

Undergraduate

INTRODUCTION TO BUSINESS

Postgraduate

Postgraduate

GİRİŞİMCİLİK

Undergraduate

Undergraduate

MANAGEMENT AND ORGANIZATION

Undergraduate

Undergraduate

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

Postgraduate

Postgraduate

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE ETİK

Advising Theses

Representation and Promotion Activities

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İl Akademik Danışmanı

Institutional Representation, TOBB, Turkey, Kayseri, 2020 - 2023

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

2019

2019

Employees’ Psychological Performance

Demirtaş Ö., Süklün H.

Human Resource Research , vol.3, no.1, pp.13-22, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2022

2022

FACTORS AFFECTING HOLISTIC CHANNEL IN CLOTHING INDUSTRY: AN APPLICATION WITH ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS

Özdoğan A., Demirtaş Ö.

12th INTERNATIONAL CONFERENCE ON CULTURE AND CIVILIZATION, Ismayilli, Azerbaijan, 21 June 2022, pp.20-25

2022

2022

Remote Working Model in the Pandemic Period

Aksoylu S., Kocabay M. S., Demirtaş Ö.

ASES INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONFERENCE, Diyarbakır, Turkey, 27 - 29 May 2022, pp.338-343

2022

2022

SAĞLIK KURUMLARINDA SİNİZM: BİR KAMU HASTANESİ ÖRNEĞİ

Karaca M., Demirtaş Ö.

5TH INTERNATIONAL NEW YORK ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, İstanbul, Turkey, 23 April 2022, pp.143-147

2022

2022

HİZMETKÂR LİDERLİK DAVRANIŞININ TÜKENMIİŞLİK ÜZERİNE ETKİSİ: SAĞLIK SEKTÖRÜ ÜZERİNDE BİR İNCELEME

Şafak K., Boztosun D., Demirtaş Ö.

5TH INTERNATIONAL NEW YORK ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, İstanbul, Turkey, 23 April 2022, pp.97-102

2022

2022

Merhamet Yorgunluğu

Yıldız A. T., Demirtaş Ö.

5TH INTERNATIONAL NEW YORK ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, İstanbul, Turkey, 23 April 2022, pp.221-223

2021

2021

A BIBLIOMETRIC ANALYSIS FOR HEALTH ECONOMICS FIELD

Boztosun D., Adlı F., Demirtaş Ö.

INTERNATIONAL CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS, Nevşehir, Turkey, 15 - 17 December 2021, pp.185-189 Sustainable Development

2021

2021

OTANTİK LİDERLİK DAVRANIŞLARININ YÖNLENDİRME MOTİVASYONUNA ETKİSİNDE ÖZGÜVENİN DÜZENLEYİCİ ROLÜ

Demirtaş Ö., Üstün Ö., Tekin Yiğit M.

INTERNATIONAL CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS, Nevşehir, Turkey, 15 - 17 December 2021, pp.35-39 Sustainable Development

2021

2021

THE RELATIONSHIP BETWEEN SERVANT LEADERSHIP AND VOICE BEHAVIOR

Aykan E., Doğan S., Demirtaş Ö.

Uluslararası Antalya Bilimsel Araştırmalar ve Yenilikçi Çalışmalar Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 21 December 2021, pp.570-574

2021

2021

A BIBLIOMETRIC ANALYSIS FOR THE FIELD OF ETHICAL LEADERSHIP

Doğan S., Demirtaş Ö., Aykan E.

Uluslararası Antalya Bilimsel Araştırmalar ve Yenilikçi Çalışmalar Kongresİ, Antalya, Turkey, 18 - 21 December 2021, pp.555-560

2021

2021

THE EFFECT OF INNOVATIVE PERFORMANCES OF COMPANIES ON EXPORTPERFORMANCE: A FIELD STUDY

Demirtaş Ö., Güven M. E.

İstanbul Modern Bilimsel Araştırmalar Kongresi, İstanbul, Turkey, 23 - 25 December 2021, pp.378-382 Sustainable Development

2021

2021

Hastane Yönetiminde Giyilebilir Cihaz Teknolojileri

Yayla E. N., Demirtaş Ö.

2. Uluslararası İstanbul Modern Bilimsel Araştırmalar Kongresi, İstanbul, Turkey, 23 - 25 December 2021, vol.2, pp.150-155

2021

2021

Sağlık Kurumlarında Örgütsel Özdeşleşme ile Etik Olmayan Örgüt Yanlısı Davranışlar Arasındaki İlişki

Demirtaş Ö., Doğan S.

7. Çukurova Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Adana, Turkey, 7 - 08 September 2021, pp.1212-1217

2021

2021

Otantik Liderliğin Dile Getirme Davranışı Aracılığıyla Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etkisi

Yayla E. N., Boztosun D., Demirtaş Ö., Üstün Ö.

6th International EMI Entrepreneurship & Social Sciences Congress, Varna, Bulgaria, 16 - 18 September 2021, pp.430-434

2020

2020

The Effect Of Organizational Prisonization On Organizational Opposition: A Case Study In The Health Sector

Kılınç S., Yayla E. N., Demirtaş Ö.

3.Uluslararası Sosyal Bilimleri Kongresi (USBIK 2020), Kayseri, Turkey, 29 - 31 January 2020, pp.57

2019

2019

Olumsuz Durumları İfşa Etme (Whistleblowing) Kavramsal Çerçevesi

Demirtaş Ö., Karaca M.

4. International EMI Entrepreneurship Social Sciences Congress, İstanbul, Turkey, 29 - 30 November 2019, pp.34-41

2019

2019

Outsourcing: Önemi, Fayda ve Mahsurları

Demirtaş Ö., Karaca M.

4. International EMI EntrepreneurshipSocial Sciences Congress, İstanbul, Turkey, 29 - 30 November 2019, pp.24-27

2019

2019

2. Uluslararası Erciyes Bilimsel Araştırmalar Kongresi

Doğan A. S., Demirtaş Ö.

Sağlık Kurumlarında Örgütsel Adalet Algısının Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi, Kayseri, Turkey, 27 - 29 September 2019, pp.465-468

2019

2019

Türkiye’de Pallyatif Bakım Hizmetleri: Kayseri İli Örneği

Demirtaş Ö., Doğan A. S.

2. Uluslararası Erciyes Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Kayseri, Turkey, 27 - 29 September 2019, pp.796-800

Books & Book Chapters

2022

2022

EFFECTIVE LEADERSHIP

Demirtaş Ö.

Nobel Yayınevi, Ankara, 2022

2022

2022

Uluslararası Kariyer Yönetimi

Yayla E. N., Demirtaş Ö.

in: Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi (UİKY) Uygulama ve Örnekler , Ebru Aykan, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.239-262, 2022

2022

2022

VIRTUAL LEADERSHIP: A BIBLIOMETRIC ANALYSIS BETWEEN 2020-2021

Karakoç H., Demirtaş Ö.

in: İKTİSATTA VE İŞLETMEDE SEÇME KONULAR-II, PROF. DR. SALİH ÖZTÜRK, Editor, İksad Yayınevi, Ankara, pp.369-408, 2022

2021

2021

Sağlık İşletmeleri ve Yönetimi

Demirtaş Ö., Yayla E. N.

in: Sağlık İşletmeciliği ve Modern Yönetim Uygulamaları, Derviş Boztosun,Özgür Demirtaş, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.1-25, 2021

2020

2020

Sağlık İşletmelerinde Halkla İlişkiler

Demirtaş Ö. (Editor)

Anadolu Üni. Yayınları, Eskişehir, 2020

2020

2020

A Handbook of Leadership Styles

Demirtaş Ö. (Editor), Karaca M. (Editor)

Cambridge Scholar Publishing, London, 2020

2020

2020

Etik Liderlik

Demirtaş Ö.

in: Örgütsel Davranış Ölçekleri Rehberi, Sema Polatçı, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.100-116, 2020

2020

2020

Otantik Liderlik

Demirtaş Ö.

in: Örgütsel Davranış Ölçekleri Rehberi, Sema Polatçı, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.479-486, 2020

2020

2020

Ethical Leadership

Demirtaş Ö., Karaca M., Derindağ Ö. F.

in: A Handbook of Leadership Styles, Ozgur DEMIRTAS,Mustafa Karaca, Editor, CSP, London, pp.60-83, 2020

2020

2020

Coaching Leadership

Kara G., Demirtaş Ö.

in: A Handbook of Leadership Styles, Ozgur DEMIRTAS,Mustafa Karaca, Editor, CSP, London, pp.429-452, 2020

2019

2019

Sağlık Kurumlarında Etik Liderlik

Demirtaş Ö.

in: Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Organizasyon, Neslihan Derin,Cengiz Yakıncı, Editor, İnönü Üniversitesi, Malatya, pp.169-178, 2019

2013

2013

Fuzzy Combinatorial Optimization Problems

Kızılkaya Aydoğan E., Gürbüz F., Demirtaş Ö., Boğa Bakırlı B.

in: Handbook of Combinatorial Optimization, Pardalos,P.M.,Du,D.Z.,Grahami R.L., Editor, Springer, London/Berlin , London, pp.503-572, 2013

Supported Projects

2023 - Continues

2023 - Continues

Etik Liderliğin Örgütsel Aidiyete Etkisinde Psikolojik Rahatlığın Aracı Rolü

Project Supported by Higher Education Institutions

DEMİRTAŞ Ö. (Executive), ÜSTÜN Ö.

2018 - 2018

2018 - 2018

Yalın Düşünmenin Sürdürülebilir Çevre Yaklaşımında Etkisi

Project Supported by Higher Education Institutions

Demirtaş Ö., Derin N.(Executive)

Activities in Scientific Journals

2020 - Continues

2020 - Continues

Frontiers in Psychology

Editor

2019 - Continues

2019 - Continues

Anadolu Akademi Sosyal Bilimler Dergisi

Editor

2019 - Continues

2019 - Continues

Journal Of Business Ethics

Committee Member

2018 - Continues

2018 - Continues

Cross Cultural Management-An International Journal

Evaluation Committee Member

2018 - Continues

2018 - Continues

Psychological Reports

Evaluation Committee Member

2018 - Continues

2018 - Continues

Industrial Management & Data Systems

Evaluation Committee Member

2018 - Continues

2018 - Continues

International Journal Of Human Resource Management

Evaluation Committee Member

2018 - Continues

2018 - Continues

Human Resource Research

Committee Member

2018 - Continues

2018 - Continues

International Journal of Social Sciences Studies

Committee Member

2018 - Continues

2018 - Continues

Business and Management Studies

Committee Member

2017 - Continues

2017 - Continues

Case Studies in Business and Management

Committee Member

2017 - Continues

2017 - Continues

Journal of Education and Training Studies

Committee Member

2017 - Continues

2017 - Continues

International Journal of Human Resource Studies

Committee Member

2017 - Continues

2017 - Continues

International Journal of Law and Public Administration

Committee Member

Awards

August 2023

August 2023

YAYIN TEŞVİK

Tübitak

August 2019

August 2019

Yayın Teşvik

Tübitak

November 2017

November 2017

Yayın Teşvik

Tübitak

August 2015

August 2015

Yayın Teşvik Ödülü

Tübitak

April 2015

April 2015

YAYIN TEŞVİK

TübitakScholarships

2016 - 2016

2016 - 2016

Doktora Sonrası Araştırma

TUBITAK

Citations

Total Citations (WOS): 464

h-index (WOS): 7